Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom Inhoud opleiding

Het zij-instroomtraject van de Pabo biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid voor het basisonderwijs te halen.

Aan de hand van jouw vooropleiding en werkervaring, stellen we een op maat gemaakt traject voor je samen. Naast de dagen dat je voor de klas staat, werk je zelfstandig aan online modules die deel uitmaken van jouw scholingsplan. Dit kunnen de volgende onderdelen zijn:

 • Bewegingsonderwijs
 • Engels
 • Geestelijke Stromingen
 • Handschrift
 • Kunstzinnige oriëntatie en Beeldend onderwijs
 • Dans en Drama
 • Muziek
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en Techniek
 • Generiek (Kennis over het lerende en ontwikkelende kind. Visie ontwikkeling over onderwijs en opvoeding en het leren positioneren van de eigen rol als leerkracht in de samenleving met aandacht voor de onderzoekende houding en het ontwikkelen van een eigen visie op onderwijs.)

Bij elke module word je gekoppeld aan een vakdocent die jou inhoudelijke feedback geeft op de opdrachten. Daarnaast heb je ook een studiecoach, die jouw directe aanspreekpunt is tijdens je studie. De studiecoach begeleidt je bij de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische ontwikkeling in de verschillende bekwaamheidseisen.

Vanuit de opleiding vindt er intervisie plaats voor het vormgeven van de visie op de brede beroepsprofessional. Deze intervisie en begeleiding richt zich op onderzoek, ontwikkelingsgericht werken, samenwerken en samen werkend leren. Deze bijeenkomsten vinden in ieder geval plaats in Almere en Zwolle. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen de bijeenkomsten ook op locatie plaatsvinden.

De studielast is afhankelijk van je vooropleiding en ervaring. Naast je werk in de praktijk zal je fors moeten investeren in je studie. Doorgaans wordt deze als pittig ervaren. Gemiddeld duurt het traject 1,5 jaar.