Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom Toelating

Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen om te kunnen starten aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs zij-instroom.

Wettelijke eisen zij-instromer

Om in aanmerking te komen voor het traject zij-instroom voor het (speciaal) Basisonderwijs moet je beschikken over:
• een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
• voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
• een werkplek in het basisonderwijs waarbij je minimaal twee dagen per week een groep kunt draaien. Je gaat zelf op zoek naar een basisschool die jou deze werkplek kan bieden.

Je kunt dan als zij-instromer direct als leraar voor de klas. 

Voorwaarden Zij-instroom

• Je voldoet aan de wettelijke eisen.
• Je zoekt zelf een schoolbestuur (werkgever) die jou een werkplek van minimaal twee dagen per week (0,4 fte)  kan aanbieden op een basisschool. 
• Je hebt een geschiktheidsonderzoek afgelegd, positief afgerond en je bent in het bezit van een geldige geschiktheidsverklaring.
• Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Procedure

Samen met je werkgever vraag je het geschiktheidsonderzoek aan. Aanmelden verloopt via het Bureau Zij-instroom. Telefonisch bereikbaar via 088-4699328 of per e-mail zij-instroompo@windesheim.nl. De werkgever vult vervolgens een verklaring in dat zij akkoord gaat met het afnemen van het geschiktheidsonderzoek en dat zij zorgdraagt voor de betaling van de kosten voor dit onderzoek.

Nadat er een positief resultaat is behaald voor het geschiktheidsonderzoek dient het bestuur een subsidieaanvraag in bij DUO. Als de subsidietoekenning een feit is, kun je starten met het zij-instroomtraject. Je kunt direct ingezet worden voor de klas en ondertussen volg je het speciale opleidingstraject.

Het Geschiktheidsonderzoek

Een geschiktheidsonderzoek moet uitwijzen of je geschikt bent om les te geven. Uit het geschiktheidsonderzoek moet het volgende duidelijk worden:

• Beschik je in voldoende mate over kennis, inzicht en vaardigheden om les te kunnen geven;
• Is het realistisch om te verwachten dat je binnen twee jaar het bekwaamheidsonderzoek succesvol kan voltooien;
• Welke aanvullende scholing en begeleiding heb je nodig om aan de kwalificaties te kunnen voldoen.

Het geschiktheidsonderzoek bevat de volgende componenten:

De toets rekenen-wiskunde (Wiscat)
Om het niveau van jouw rekenvaardigheden te beoordelen maak je de toets rekenen-wiskunde (Wiscat) op de opleiding. De toets is een voorwaarde om het traject te mogen starten en moet met een voldoende worden afgerond. 

Aanleveren van een portfolio
In een digitaal document verzamel je de informatie over jezelf en jouw ervaringen die van belang zijn voor dit scholingstraject. Het samenstellen van een portfolio is bedoeld om nauwkeurig jouw startpositie in beeld te brengen. In je portfolio breng je jouw leer- en werkervaring in beeld. Het portfolio kent een aantal verplichte onderdelen. Daarnaast mag je jouw portfolio aanvullen met overige relevante bewijsstukken. 

Praktijkles
Op je werkplek geef je een les welke wordt geobserveerd door de opleidings- en de werkveldassessor. Je geeft les aan een groep leerlingen op een basisschool. 

Het criteriumgericht interview
Een ervaren opleider (opleidingsassessor) en een ervaren leerkracht (werkveldassessor) verkrijgen tijdens een gesprek inzicht in jouw bekwaamheidseisen. Het portfolio is hierbij het uitgangspunt

Pas als we overtuigd zijn van je geschiktheid, mag je aan het Zij-instroomtraject beginnen.

Scholingsplan

Op grond van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek wordt bepaald welk programma je moet volgen om de kennis en vaardigheden (bekwaamheidseisen) die voor een bevoegdheid tot leraar vereist zijn, te verwerven. Zo ontstaat een leertraject, bestaande uit de begeleiding op de werkplek en het volgen van de opleiding.