Hedaer Logopedie Blended learning

Logopedie Blended learning Inhoud opleiding

Je leert testen afnemen en interpreteren, behandelplannen opstellen en cliënten coachen. Een groot deel van het onderwijs volg je zelfstandig met digitale ondersteuning.

Blended learning

Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als de reguliere voltijdopleiding, maar je volgt een bijzondere vorm van afstandsleren. Je komt één dag per week naar onze hogeschool. Daarnaast studeer je zelfstandig en krijg je ondersteuning via een digitale leeromgeving.

Lees  meer over Blended learning

Jaar 1: kennismaken met het vakgebied van de logopedist

In het eerste jaar leer je het vakgebied kennen en ontdek je of het beroep logopedist bij je past. Je volgt naast logopedische vakken over spraak, taal en stem ook algemene vakken, zoals gedragsleer, anatomie en fysiologie, gespreksvaardigheden en klinisch redeneren. Ook leer je hoe je een praktijkgericht onderzoek uitvoert. Regelmatig krijg je gastlessen van professionals uit de praktijk en je loopt een oriënterende stage. Om te leren observeren bezoek je verschillende logopediepraktijken en zorginstellingen. Daar voer je een observatieopdracht uit en je werkt aan een project over het verloop van de normale taalontwikkeling van kinderen.

Lees meer over stages

Begeleiding op afstand

Door de kleinschalige opleiding kennen docenten en studenten elkaar goed. Docenten kunnen jou daardoor goed begeleiden, ook op afstand.

Jaar 2 en 3: werken aan je onderzoeks- en therapeutische vaardigheden

Het tweede en derde jaar pas je onderzoeks- en therapeutische vaardigheden toe en je verdiept je hierin. Tijdens de (online) lessen leer je alles over taalstoornissen bij kinderen en volwassenen, stemstoornissen, fonetiek en spraakstoornissen, gehoor, afasie, slikproblemen en stotteren. Door het stellen van de juiste vragen probeer je achter het probleem van de cliënt te komen en je achterhaalt hoe je hem of haar kunt helpen en begeleiden om weer te kunnen functioneren op de manier die hij of zij belangrijk vindt in het leven. Vanaf het tweede jaar werk je aan je ondernemersvaardigheden. Ook voer je in het derde jaar een project uit voor een echte opdrachtgever, zoals scholen of zorginstellingen, én je maakt steeds meer stage-uren.

Lees meer over stages en Comakerships

Minor

In het derde jaar kies je een minor. Dit is een module waarbij je je verder in een thema verdiept. Bij Windesheim in Almere kun je de minor Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen volgen. En Windesheim in Zwolle biedt de minor Logopedie & audiologie aan. Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool.

Kijk voor meer informatie op Kiesopmaat.nl

Afstuderen

Je studeert af met een stage en een Comakership. Je kunt een halfjaar stage lopen of ervoor kiezen om je stage-uren uit te smeren over een jaar. In het Comakership onderzoek je een vraagstuk uit de logopedische praktijk. Je werkt een complexe casus uit of doet onderzoek, bijvoorbeeld naar een nieuwe behandelmethode. Resultaten presenteer je aan het werkveld en docenten en medestudenten op het bachelorsymposium.

Borging kwaliteit

De opleiding heeft een werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.