Hedaer Logopedie Blended learning

Logopedie Blended learning Lestijden en studielast

​De lesti​jden van deze Blended learning-variant van de bacheloropleiding Logopedie verschillen van de voltijdopleiding. Voor een deel bestudeer je de leerstof online.​

Jaarindeling en lesrooster

Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als de reguliere voltijdopleiding, maar je volgt een bijzondere vorm van afstandsleren. Je komt 1 dag per week naar onze hogeschool. Op het rooster staan onder meer studentbegeleiding en praktische vakken. De kennisvakken bestudeer je zelfstandig thuis. Daarbij krijg je ondersteuning via een digitale leeromgeving. Eventueel kun je af en toe aanschuiven bij de lessen van de voltijdstudenten en je kunt op de opleiding oefenen met materialen wanneer het jou uitkomt.

We werken in 2 semesters van 20 weken en er zijn door het jaar 8 toetsweken. Je hebt elke donderdag les. Lessen kunnen ook gepland worden op donderdagavond. Naast de lessen op donderdag plannen we een aantal themadagen. In het eerste jaar 4 keer en in het tweede jaar 2 keer op vrijdag. Deze staan in het teken van een specifiek thema, vaardigheden trainen, feedback, intervisie, reflectie en werken aan groepsproducten.

Voltijdse studielast

Logopedie Blended learning is een voltijdstudie met een studieduur van 4 jaar, waarin je 240 ECTS (studiepunten) moet halen, ofwel 60 ECTS per jaar. Om dat te halen moet je rekenen op een voltijdse studielast. Dit is een opleiding voor doorzetters dus. Het voordeel van Blended learning is dat je je eigen studietijd kunt inplannen. Je studeert wanneer het jou uitkomt, met uitzondering van de wekelijkse vaste lesdag.

Praktijkleren

Om als logopedist te mogen werken, moet je tijdens je opleiding voldoende stage-uren maken. Je loopt elk jaar stage, waarbij je steeds zelfstandiger steeds complexere taken uitvoert. Zodra je meerdere dagen stage loopt en werkt aan Comakerships ben je als Blended learning-student niet meer zo flexibel als in de eerste studiejaren. Je kunt er wel voor kiezen om een langere periode minder stage te lopen per week of het aantal stage-uren per week te variëren. Dat kan wel betekenen dat je langer over je studie doet.