Hedaer Logopedie Blended learning

Logopedie Blended learning Na de opleiding

Als logopedist werk je met heel jonge kinderen, jongeren en volwassenen. Daarom kun je in veel verschillende functies en op uiteenlopende werkplekken terechtkomen.

Je werkt bijvoorbeeld:

  • als allrounder in een logopediepraktijk, waar je mensen behandelt met verschillende problemen
  • in een instelling voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, waar je slik-, spraak- en communicatieproblemen behandelt en in een team werkt met andere hulpverleners en verzorgers
  • als stemtherapeut: je begeleidt beroepssprekers en mensen die in hun beroep veel spreken, zoals leraren en acteurs bij het gebruik van hun adem en hun stem
  • in het speciaal (basis)onderwijs: als behandelaar en adviseur met kinderen die problemen hebben met taal, spraak, gehoor, lezen en schrijven
  • in een ziekenhuis op de afdeling keel-neus-oorheelkunde (KNO) of de afdeling neurologie
  • als logopedist in een revalidatiecentrum: je behandelt bijvoorbeeld cliënten met een hersenbeschadiging die moeilijk kunnen spreken en slikken
  • als behandelaar in een verpleegtehuis: je behandelt ouderen die moeilijk kunnen spreken en slikken

Doorstuderen na Logopedie

Na je opleiding Logopedie kun je verder studeren. Verschillende universiteiten bieden masters aan die aansluiten bij de bacheloropleiding Logopedie. Denk bijvoorbeeld aan masters als Neurolinguïstiek, Taalkunde, Spraak- en taalpathologie of Logopediewetenschappen. De aansluiting hbo-universiteit vraagt soms dat je extra vakken volgt om de overgang soepel te laten verlopen. Hiermee kun je al starten tijdens je hbo-opleiding door een premaster te volgen aan een universiteit in plaats van een minor. Ook met kortere opleidingen en cursussen, kun je je verder verdiepen, bijvoorbeeld in bepaalde doelgroepen of soorten therapie.