Header Ad Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional Ad deeltijd Praktijk

De theorie die je leert in de lessen, pas je meteen toe op je werkplek. Ook voer je praktijkopdrachten uit die gekoppeld zijn aan vakken in de Ad Pedagogisch Educatief Professional.

AD  PEM Windesheim FlevolandComakerships

In het eerste jaar voer je op je werkplek verschillende Comakerships uit, oftewel praktijkopdrachten. Je observeert bijvoorbeeld een kind en schrijft vervolgens een analyse, onderzoekt de rol van ouders in jouw instelling of maakt een introductieprogramma voor nieuwe ouders.  

In het tweede jaar doe je Comakerships die passen bij het profiel dat je gekozen hebt: Kind & Gezin of Kind & School.

Werkplekscan

De kennis en vaardigheden die je aangereikt krijgt, oefen je binnen werktijd op je eigen werkplek. Met behulp van een werkplekscan checken we of jouw praktijkomgeving voldoende mogelijkheden biedt om aan opdrachten van de opleiding te werken.

FAQ

Vragen over het werkplekleren? Lees dan de FAQ!

Pilot leerwerkbedrijven gemeente Almere

Windesheim in Almere ontwikkelt met het ROC van Flevoland en de gemeente Almere leerwerkbedrijven. In een leerwerkbedrijf integreer je je werkplek met de kennis die je opdoet in je studie en werk je als student op dezelfde manier aan je opdrachten als op een andere leerwerkplek.

Meerwaarde

De meerwaarde van een leerwerkbedrijf is dat je je toekomstige beroepsrollen in samenwerking met andere toekomstige professionals ontwikkelt, want je werkt direct samen met professionals uit andere organisaties. Bijvoorbeeld: je leerwerkplek is de peuterspeelzaal en in het leerwerkbedrijf tref je professionals die werkzaam zijn in het onderwijs of in een wijkteam.

In een leerwerkbedrijf kun je studenten (en mogelijk toekomstige collega’s) van de volgende opleidingen aantreffen:

- ROC van Flevoland – Onderwijsassistent en Pedagogisch medewerker kinderopvang
- Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
- Social Work – profiel Jeugd

Bij elk leerwerkbedrijf zijn docenten van de opleidingen betrokken naast een vertegenwoordiging vanuit het basisonderwijs, de opvang en voor- en vroegschoolse educatie, eventueel aangevuld met professionals vanuit het wijkteam, passend onderwijs enzovoort. 

Afstuderen

Het laatste halfjaar van de Ad Pedagogisch Educatief Professional staat in het teken van afstuderen. Dit doe je door middel van een afstudeer-Comakership. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar het welbevinden van jonge kinderen op jouw werkplek of als je op een basisschool werkt naar de taalontwikkeling van het jonge kind aan de hand van spelsituaties.