Header Ad Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional Ad deeltijd Na de opleiding

Na 2 jaar heb je een Ad-diploma op zak. Welke meerwaarde heeft het Ad-diploma Pedagogisch Educatief Professional voor het werkveld?

Met je Ad-diploma op zak kun je vervolgens aan de slag in bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Met de kennis die je hebt opgedaan in de Ad PEP lever jij straks een belangrijke bijdrage aan organisaties die kinderopvang en onderwijs combineren. Je zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor jouw organisatie en kunt collega’s motiveren, coachen en adviseren.

De Ad-opleiding sluit aan bij wensen uit het werkveld

De ontwikkeling van het jonge kind staat de laatste tijd sterk(er) in de belangstelling. De belangstelling voor en behoefte aan hogeropgeleid personeel, zoals een HBO Pedagogisch Beleidsmedewerker of pedagogisch coach, binnen de sector die met deze doelgroep werkt groeit daarom. De Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional sluit dan ook perfect aan bij deze behoefte uit het werkveld.

Beroepen

De Associate degree leidt op tot bijvoorbeeld een:

  • pedagogisch educatief medewerker in de kinderopvang, peuterspeelzaal, 0-groepen en buitenschoolse opvang
  • HBO Pedagogisch Beleidsmedewerker
  • specialist voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • begeleider en pedagogisch coach die collega's op de werkvloer pedagogisch-didactische ondersteuning biedt en beleidmakers vanuit de werkvloer input

Doorstuderen voor een bachelordiploma

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan. Na het behalen van je Ad-diploma met het profiel Kind & Gezin kun je zonder studievertraging doorstromen naar het derde jaar van de bacheloropleiding Social Work (Almere en Zwolle) of Pedagogisch Management Kind en Educatie (Zwolle). Met de Ad PEP haal je geen lesbevoegdheid, maar met het profiel Kind & School kun je doorstromen in de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) in Almere. Als je de Pabo wilt doen, moet je vaak eerst nog toetsen, zoals de rekentoets, afleggen.