Vrouw met rood haar die moet lachen

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijke collegegeld vast.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het collegegeld € 2.143,-. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan kan het zijn dat je (een hoger) instellingscollegegeld betaalt. Heb je al een bachelor of master gevolgd of afgerond, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je collegegeld. Lees hier meer over het collegegeld en de criteria.

Nieuw: halvering collegegeld

Start je vanaf september 2020 voor de eerste keer met een hbo-bachelor of Associate degree? Dan hoef je in het eerste studiejaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Voor lerarenopleidingen gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste 2 studiejaren. Kijk voor de officiële voorwaarden bij de informatie van de rijksoverheid. 

Lees meer over halvering collegegeld op rijksoverheid.nl

Kosten voor post-hbo-opleidingen en cursussen kun je vinden bij de opleiding of cursus op de website van Windesheim Zwolle.

Halvering collegegeld: welke regeling geldt voor jou?

Let op! Omdat collegegeld voor 2020-2021 nog wordt vastgesteld, dienen onderstaande voorbeelden uit het collegejaar 2019-2020 ter indicatie.
Je start in september 2019 of later in het studiejaar 2019-2020 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1. Je betaalt dus € 1.041,-
Je start in september 2019 of februari 2020 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt al wel eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
Geen halvering van het collegegeld
Je start in september 2019 of februari 2020 met een lerarenopleiding of hbo-bachelor (voltijd of deeltijd) bij Windesheim 
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1 en 2. Je betaalt dus € 1.041,- 
Je start in september 2019 of februari 2020 in het tweede studiejaar van een lerarenopleiding bij Windesheim  
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 2. Je betaalt dus € 1.041,-
Je start in september 2019 of februari 2020 met een master van de lerarenopleiding bij Windesheim
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld voor de masters geldt pas vanaf 2021-2022)
Je start in september 2019 of februari 2020 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je doet een vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering van het collegegeld
Je studeert al bij Windesheim Geen halvering van het collegegeld

Rekenvoorbeelden halvering collegegeld

Voor een aantal situaties hebben we rekenvoorbeelden gemaakt.
 Je vindt deze voorbeelden hier

Instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de criteria voor wettelijk collegegeld, dan betaal je meestal het instellingscollegegeld. 
Hier vind je meer informatie over het instellingscollegegeld

Betalen collegegeld

Elk jaar betaal je collegegeld, hoe je dit betaalt lees je in onderstaande bijlage.
Betalen collegegeld