Collegegeld

Volg je een bachelor- of masteropleiding, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Voor het studiejaar 2018-2019 is het wettelijk collegegeld € 2.060,-.

Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan kan het zijn dat je (een hoger) instellingscollegegeld betaalt, dat in het studiejaar 2018-2019 kan oplopen tot € 7.500,-. Heb je al een bachelor of master gevolgd of afgerond, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je collegegeld. Kijk hieronder in de collegegeldmeter welk bedrag voor jou van toepassing is.

Let op: kosten voor post-hbo-opleidingen en cursussen kun je vinden bij de desbetreffende opleiding of cursus.

De minister van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschappen) heeft in februari 2018 een wetsvoorstel ingediend over halvering van het collegegeld voor:

  • Eerstejaars die voor het allereerst met een hbo-bachelor of Associate degree starten.
  • Lerarenopleidingen; voor deze groep gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste twee studiejaren.

De minister wil graag dat dit ingaat per september 2018. De status van dit voorstel is: het is een voorgenomen besluit (en dus nog niet definitief)! Later dit voorjaar wordt duidelijk of dit doorgaat.

Lees meer over halvering collegegeld

Bereken jouw collegegeld 2018- 2019

Collegegeld

Hoe wordt de hoogte van het collegegeld bepaald?
Lees de toelichting collegegelden