windesheim flevoland werk en studie deeltijd duaal cursus

Collegegeld

Je betaalt elk studiejaar collegegeld. Start je voor het eerst met een bachelor, master of Associate degree, dan betaal je in het eerste studiejaar de helft.

Het collegegeld voor 2019-2020 wordt nog vastgesteld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Ter indicatie: voor 2018-2019 was dat € 2.060,-. 

Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan kan het zijn dat je (een hoger) instellingscollegegeld betaalt, dat in het studiejaar 2018-2019 (ter indicatie) opliep tot € 7.500,-. Heb je al een bachelor of master gevolgd of afgerond, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je collegegeld. Kijk hieronder in de collegegeldmeter welk bedrag voor jou geldt..

Let op: kosten voor post-hbo-opleidingen en cursussen kun je vinden bij de opleiding of cursus op de website van Windesheim Zwolle.

Nieuw: halvering collegegeld
Start je vanaf september 2019 voor de eerste keer met een hbo-bachelor of Associate degree? Dan hoef je maar de helft van het collegegeld te betalen. Voor lerarenopleidingen gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste 2 studiejaren. Kijk voor de officiële voorwaarden bij de informatie van de rijksoverheid.

Lees meer over halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl

Halvering collegegeld: welke regeling geldt voor jou? (Voorbeeld studiejaar 2018-2019)

Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland 
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1. Je betaalt dus € 1.030,-
Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland
- je hebt al wel eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
Geen halvering van het collegegeld
Je start in september 2018 of februari 2019 met een lerarenopleiding ,hbo-bachelor (voltijd of deeltijd), of masteropleiding bij Windesheim Flevoland
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1 en 2. Je betaalt dus € 1.030,- (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2018 of februari 2019 in het tweede studiejaar van een lerarenopleiding bij Windesheim Flevoland
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2018 of februari 2019 met een master van de lerarenopleiding bij Windesheim Flevoland 
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld voor de masters geldt pas vanaf 2021-2022)
Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland
- je doet een vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering van het collegegeld
Je studeert al bij Windesheim Flevoland Geen halvering van het collegegeld

Bereken jouw collegegeld 2018- 2019 (collegegeld 2019-2020 moet nog worden vastgesteld)

Let op: in onderstaande collegemeter is de halvering van het collegegeld nog niet meegenomen.