Drie studenten in beeld aan het overleggen

Paulien van den Burg, docent pedagogiek

WF- Evelyn Spanjer

Docent van het jaar 2015

Ze startte als pedagoog in de kinderopvang. Daar coachte, begeleidde en adviseerde ze mensen, tot ze weer zelf de praktijk in wilde. Daarom stapte ze in 2010 over naar Hogeschool Utrecht/Amersfoort en ging daar lesgeven. Sinds 2013 werkt ze bij Windesheim. Bij een studentenverkiezing in 2015 werd ze zelfs ‘Docent van het Jaar’.

Voortdurend leren

‘Het contact met en het leren van de studenten. Dat is wat mijn baan in de kern zo leuk maakt. Bovendien ben je zelf voortdurend aan het leren, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Ik werk in een klein team van zes mensen en we draaien ons onderwijs helemaal zelf. Dat gaat van het curriculum ontwerpen tot toetsbewaking. De hamvraag bij alles is: wat moet een student nou eigenlijk ontwikkelen in kennis, waarden en houding? Alles wat wij doen, staat in dienst hiervan.’

Neventaken

Naast het lesgeven en niet te vergeten alle voorbereidingen (‘van werkvormen kiezen tot de actualiteit verwerken’), heeft ze diverse neventaken. ‘Ik maak deel uit van een aantal werkgroepen, zoals de projectgroep Social Work waarin ik samenwerk met collega’s van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook ben ik voorzitter van de Werkveldadviescommissie, die bijdraagt aan een goede afstemming tussen het werkveld en ons onderwijs. Zo zit je altijd dicht op de laatste ontwikkelingen in de praktijk.’

Diversiteit

Ze werkte in verschillende teams. Eerst in Utrecht en Amersfoort, later in Zwolle en nu Almere. ‘Elke keer kwam ik weer terecht in een fijn team, met naast gezelligheid veel interessante inhoudelijke gesprekken.’ Wat haar ook aanspreekt is de diversiteit van de studentenpopulatie. ‘Zeker de veelkleurigheid hier in Almere. Onze populatie vormt een prachtige afspiegeling van de huidige maatschappij.’

De investering waard

Werken in het hbo vereist flexibiliteit. ‘De werkdruk is hoog. In het begin wilde ik alles zelf oppakken. Later leer je prioriteiten te stellen. En wat ook helpt: met collega’s in gesprek gaan, goede afspraken maken over hoe je wilt samenwerken. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd en geïnvesteerd. Dat was het waard! De lessenstress en de bergen nakijkwerk vallen weg tegen de grinnikende klassen, leuke discussies met groepjes studenten en het contact met collega’s. Ligt je hart bij mensen begeleiden om zichzelf te ontwikkelen? Dan biedt het hbo een mooie en dynamische omgeving.’