Drie studenten in beeld aan het overleggen

Arbeidsvoorwaarden

Hbo-instelling Windesheim in Almere valt onder de cao-hbo. Daarin vind je de arbeidsvoorwaarden, onder andere over salaris.

Daarnaast hebben we voor onze medewerkers aantrekkelijke eigen arbeidsvoorwaarden. Deze Windesheimspecifieke arbeidsvoorwaarden bepalen we ieder jaar met de vakbonden. 

Bekijk de cao-hbo

Algemene arbeidsvoorwaarden

Salaris en eindejaarsuitkering

Windesheim in Almere biedt uitstekende salarissen. Zo starten docenten in schaal 11 en zijn er doorgroeimogelijkheden naar schaal 14. Daarnaast is in de cao vastgesteld dat elke medewerker een eindejaarsuitkering ontvangt ter hoogte van 8,3% van het brutojaarsalaris.

Ontwikkelingsmogelijkheden

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. De Corporate Academy kan hierbij ondersteuning bieden. De Corporate Academy is het instrument voor professionalisering van medewerkers van Windesheim in Almere. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen door middel van training, coaching en leeractiviteiten.

Reiskostenvergoeding

We stimuleren milieuvriendelijke manieren van reizen. In de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer heb je de keuze uit een volledige kostenvergoeding voor treinreizen op basis van 2e klasse of een vaste vergoeding voor overig vervoer (lopen, fietsen, carpoolen en dergelijke).

Collectieve (zorg)verzekeringen

Windesheim heeft een gunstig collectief zorgverzekeringscontract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea en FBTO. Daarnaast is er voor de overige verzekeringen een collectief contract met Centraal Beheer Achmea afgesloten waarvan alle medewerkers kunnen profiteren.

Verlofregelingen

De balans tussen werk en privé vinden we belangrijk en daarom bieden we medewerkers de mogelijkheid afspraken op maat te maken over werkdagen en werktijden. Je kunt daarnaast kiezen voor een werkweek van 36, 38 of 40 uur, waarbij je op jaarbasis dan recht hebt op respectievelijk 219, 323 of 428 uur vakantieverlof. Daarnaast kennen we specifieke regelingen, zoals gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en (mantel)zorgverlof.

Pensioenregeling

Het pensioen dat je via ons opbouwt, bouw je op bij het pensioenfonds ABP. Omdat je niet dagelijks bezig bent met je pensioen, maar er wel af en toe bij stil moet staan organiseert het ABP speciaal voor medewerkers van Windesheim in Almere een aantal keer per jaar het ABP-spreekuur op de hogeschool.

Windesheimspecifieke regelingen

Vakliteratuur

Up-to-date blijven kan, naast scholing, ook door het lezen van de laatst verschenen onderzoeken, artikelen en overige publicaties. Maak je voor het uitoefenen van je functie gebruik van dergelijke vakliteratuur dan vergoeden we (een deel van) de kosten.

Internetvergoeding

Het vergaren van vakinhoudelijke informatie gaat tegenwoordig voor een groot deel via intra- en internet. Gebruik je thuis ook internet voor je werk, dan kun je als medewerker van Windesheim in Almere in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding voor je privéabonnement op een internetaansluiting.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Windesheim heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Loyalis sluit aan op de wettelijk regeling (de WIA-uitkering) en hiermee wordt uw inkomen aangevuld bij arbeidsongeschiktheid. Als mogelijke nieuwe werkgever vinden wij deze verzekering voor u belangrijk. Daarom betaalt Windesheim de helft van uw maandelijkse premie. Uw premie wordt ingehouden van het brutosalaris, netto betaalt u nog minder. U bent dus verzekerd voor een gering bedrag per maand. 

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

In aanvulling op de wettelijke regeling kent Windesheim in Almere de regeling gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof biedt je, naast andere verlofregelingen, de mogelijkheid tijd vrij te maken voor de zorg voor kinderen, zonder de noodzaak je arbeidsdeelname blijvend te verminderen of te beëindigen.