Drie studenten in beeld aan het overleggen

De organisatie

Meer dan 22.000 studenten, duizenden cursisten en ruim 2.000 medewerkers: Windesheim (met vestigingen in Almere en Zwolle) is een van de grotere hbo-instellingen én de beste hogeschool in de Randstad en Noordoost-Nederland.

Onze missie is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving, door het opleiden van waardenvolle professionals en het verrichten van praktijkonderzoek. Zoveel mogelijk talentvolle mensen de kans geven hoger onderwijs te volgen: dat is de maatschappelijke opdracht van Windesheim. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd: elke student met talent telt en verdient de kans zich ten volste te ontplooien. We hebben onze missie vertaald in drie speerpunten die de koers van Windesheim voor de komende jaren bepalen:

  1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is
  2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving
  3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen

Deze ambities staan uitgewerkt in onze strategische koers 2017-2022. Deze koers is getoetst bij en tot stand gekomen met input van medewerkers, studenten en externe stakeholders.

Windeheim is georganiseerd binnen vijf domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante opleidingen en kenniscentra, waarin het onderzoek plaatsvindt. Drie diensten ondersteunen de primaire processen. Binnen ieder domein of dienst is een afdeling bedrijfsvoering. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de (administratieve en logistieke) ondersteuning en levert diensten aan de docenten, onderzoekers, het management, studenten en het werkveld. Denk hierbij aan managementondersteuning, planning, roostering of studievoortgang.

Zegel Hbo keuzegids

Interessegebied Gezondheid en Welzijn

Bekijk de opleidingen binnen interessegebied Gezondheid en Welzijn

Interessegebied Techniek en ICT

Bekijk de opleidingen binnen interessegebied Techniek en ICT

Interessegebied Business, Management en Recht

Bekijk de opleidingen binnen interessegebied Business, Management en Recht

Interessegebied Onderwijs

Bekijk de opleidingen binnen interessegebied Onderwijs

Overzicht deeltijdopleidingen

Bekijk alle deeltijdopleidingen

Hogeschool Windesheim in Zwolle

Bezoek de website.

Onderzoek

De lectoraten bij Windesheim in Almere werken ook voor Windesheim in Zwolle en vice versa. 

Windesheim in Almere heeft de volgende lectoraten:
- Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
- Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
- Robotica
- Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Dienst Support

Support verleent diensten op het gebied van HRM, communicatie, kwaliteitszorg en geeft advies over en beleidsontwikkeling van onderwijs, onderzoek en ondernemen. De dienst bestaat uit de afdelingen:

- Marketing en Communicatie
- Beleid en Advies
- Kwaliteit, Evaluatie en Monitoring
- Human Resources
- Serviceplein (Windesheim Informatie Centrum, Receptie en Facilitair Loket)
- Studiesuccescentrum
- International Office
- Toetscentrum (inclusief Toetsbureau)
- Bedrijfsbureau (werkend voor beide diensten)

Dienst Bedrijfsvoering

Onder deze dienst vallen de afdelingen die zich richten op informatievraagstukken, de administratieve organisatie in de brede zin en voorzieningen & vastgoed. Deze dienst bestaat uit tien afdelingen:

- ICT-bedrijf
- Informatiemanagement
- Planning en Control
- Administraties
- Mediacentrum
- Vastgoed en Facilities (Huisvesting, Technisch beheer, Huismeesters en Logistiek)
- Bureau Evenementen
- Contractmanagement (onder andere winkel en repro, catering en schoonmaak)
- Facilitaire organisatie Windesheim in Almere