Drie studenten in beeld aan het overleggen

Introductie nieuwe medewerkers

We hebben een introductieprogramma zodat nieuwe collega's zich snel thuis voelen. Zij zijn essentieel voor ons succes!

Introductieperiode voor alle medewerkers

Tijdens de eerste periode dat je bij ons in dienst bent, besteden we aandacht aan je introductie en het leren kennen van de organisatie. Als nieuwe medewerker ontvang je een uitnodiging voor een introductiedag. Zo kom je veel te weten over de geschiedenis van Windesheim in Almere en waar we als organisatie naar toe willen. Deze dag wordt afgesloten met een kennismakingsgesprek met het College van Bestuur.

Ondersteuning startende docenten

Wanneer je als docent begint binnen Windesheim in Almere word je door de Corporate Academy ondersteund in het ontwikkelen van je didactische vaardigheden. Dit gebeurt meteen als je in dienst bent. Je krijgt dan toegang tot de Quick Start, een digitaal leerplatform waarop allerlei informatie staat die je als startend docent nodig kan hebben. Als je minimaal een halfjaar als docent hebt gewerkt, start je met de cursus Didactische Professionalisering Basis.

Quick Start

De Quick Start is een digitaal leerplatform voor startende docenten op Windesheim in Almere. Hierop kunnen docenten die verschillen in ervaring met lesgeven tijd- en plaatsonafhankelijk de (didactische) informatie vinden waar ze behoefte aan hebben. De Corporate Academy, het interne opleidingsinstituut van Windesheim, faciliteert dit platform en organiseert maatwerkbijeenkomsten als dit gewenst wordt. De Quick Start is het eerste onderdeel van de doorlopende leerlijn voor docenten.

Basiskwalificatie didactische bekwaamheid

Na een halfjaar onderwijservaring in het hbo kun je je opgeven voor de leergang Basis Didactische Bekwaamheid. Deze leergang bestaat uit twee onderdelen: Didactische professionalisering (Dipro) en de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Voorwaarde voor zinvolle deelname aan de leergang is dat je contacturen met studenten hebt. Met deze leergang verdiep je je in de volgende punten:

  • Doceren
  • Begeleiden van studenten
  • Ontwerpen van onderwijs
  • Toetsen
  • Professioneel docentschap

Heb je de leergang positief afgesloten dan ontvang je het certificaat van Basis Didactische Bekwaamheid.