Comakership stages praktijkopdrachten

Sponsoring

Windesheim in Almere wil dat maatschappelijke organisaties hun doelen bereiken. Daarom sponsoren we.

Windesheim in Almere ondersteunt ook initiatieven van studenten en medewerkers. De initiatieven hebben te maken met het werkgebied van onze organisatie of initiatieven die gericht zijn op de primaire doelgroepen van Windesheim in Almere.

Criteria voor ondersteuning

De criteria voor de ondersteuning van evenementen zijn voornamelijk:

  • of de aanwezigheid van Windesheim passend is bij de activiteit
  • of het maatschappelijk engagement wordt ondersteund

In principe bestaat de steun niet uit geld alleen. Ook de inzet van medewerkers of studenten kan deel uitmaken van de steun.

Sponsoringbijdrage aanvragen

Studenten of medewerkers van Windesheim en maatschappelijke organisaties kunnen sponsoring aanvragen. U kunt uw sponsorverzoek indienen bij het team Marketing & Communicatie van Windesheim in Almere.

Windesheim in Almere verwacht van de gesponsorde organisaties of evenementen een terugblik, evaluatie en ‘bewijsmateriaal’ binnen een maand na afloop.