Header onderzoek

Onderzoek

Windesheim doet praktijkgericht onderzoek voor organisaties die een specifieke vraag hebben: onderzoek met een praktische waarde. In Almere gaat het om de volgende onderzoeksthema's:

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Het lectoraat richt zich op praktijkonderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar manier. De verhalen van klanten in hun context vormen het vertrekpunt voor ons onderzoek. De uitkomsten hiervan bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van zorg en ondersteuning op maat.
Lees meer over het onderzoek

Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

In het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding staat de rijke leeromgeving centraal. De focus van het lectoraat ligt op het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van rijke leeromgevingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de leerprocessen van leerlingen, leraren en docenten én (school)leiders.
Lees meer over het onderzoek

Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen. Hoe geef je vorm aan arbeidsverhoudingen die recht doen aan individuele ontplooiing van professionals en bijdragen aan innovatie en duurzame economische groei en hoe bind je bijvoorbeeld hoogopgeleiden aan jouw bedrijf en regio?
Lees meer over het onderzoek

Robotica

Het lectoraat Robotica wordt niet gecontinueerd. Er komt een nieuw lectoraat met een bredere thematiek, waarin smart technology een plaats heeft. Naar verwachting zal binnen dit nieuwe lectoraat met als werktitel "Technology for smart inclusive cities", plaats zijn voor de thematiek van de onderzoekslijn Robotica voor zorg en educatie.
Lees meer over Industriële Automatisering & Robotica in Zwolle