Windesheim Flevoland onderzoek lectoraat

Onderzoek

Windesheim Flevoland doet praktijkgericht onderzoek voor organisaties die een specifieke vraag hebben: onderzoek met een praktische waarde.

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Het lectoraat onderzoekt het klantenperspectief in ondersteuning en zorg, met als doel de positie van burgers te versterken en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten te bieden voor zorg op maat. Het onderzoek richt zich op zorglogistiek, na(h)zorg op maat en inclusie (een samenleving waarin iedereen meedoet en zelfstandig leeft).
Lees meer over het onderzoek

Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

In het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding staat de rijke leeromgeving centraal. De focus van het lectoraat ligt op het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van rijke leeromgevingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de leerprocessen van leerlingen, leraren en docenten én (school)leiders.
Lees meer over het onderzoek

Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen. Hoe geef je vorm aan arbeidsverhoudingen die recht doen aan individuele ontplooiing van professionals en bijdragen aan innovatie en duurzame economische groei en hoe bind je bijvoorbeeld hoogopgeleiden aan jouw bedrijf en regio?
Lees meer over het onderzoek

Robotica

Het lectoraat Robotica wordt niet gecontinueerd. Er komt een nieuw lectoraat met een bredere thematiek, waarin smart technology een plaats heeft. Naar verwachting zal binnen dit nieuwe lectoraat met als werktitel "Technology for smart inclusive cities", plaats zijn voor de thematiek van de onderzoekslijn Robotica voor zorg en educatie.
Lees meer over het onderzoek