Gebouw Windesheim Flevoland

Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de website van Windesheim Flevoland betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.​

  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Windesheim Flevoland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site.
  • Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Windesheim Flevoland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.
  • De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Windesheim Flevoland.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker. Windesheim Flevoland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.
  • Windesheim wil zorgvuldig omgaan met gegevens en daarom is veiligheid belangrijk. Mocht je een zwakke plek constateren in onze beveiliging, dan willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Bekijk de responsible disclosure policy.