16 apr

Voorlichtingsavond voor ouders

Op dinsdagavond 16 april organiseert Windesheim Flevoland een voorlichtingsavond voor ouders van studiekiezers met onder meer informatie over hoe je je kind ondersteunt bij zijn of haar studiekeuze en financiering.

Je kind gaat studeren! Na de zomer start voor hem of haar een nieuwe levensfase en dat roept vragen op, zowel bij je zoon of dochter als bij jou als ouder. Welke studie gaat het worden, waar gaat je kind studeren en wat kan je zoon of dochter hiermee worden? Maar ook vragen als hoe financier ik het, welke eisen stelt het hbo aan mijn kind en hoe kan ik mijn zoon of dochter ondersteunen in zijn of haar studiekeuze?

De eerste reeks vragen zijn hopelijk al beantwoord tijdens een bezoek aan een open dag die je zoon of dochter – alleen of met jou – bezocht heeft of bij het proefstuderen. De tweede serie vragen betreft waarschijnlijk zaken waar jij als ouder nu over nadenkt. Daarom organiseert Windesheim Flevoland een voorlichtingsavond voor ouders.

Wanneer

Als trotse ouder van een eindexamenkandidaat nodigen we je dan ook van harte uit om deze voorlichtingsavond te bezoeken. Als ouder speel je immers een belangrijke rol in de studiekeuze van je kind. De voorlichtingsavond vindt plaats op dinsdag 16 april van 19.00 tot 20.30 uur op hogeschool Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5.

Routebeschrijving

Wat kun je verwachten op de voorlichtingsavond voor ouders?
18.45 - 19.00 uur Inloop met koffie/thee 
19.00 - 19.05 uur Ontvangst
19.05 - 20.00 uur

Drie presentaties:

  • Studietips van onze decaan: wat kan ik doen om mijn zoon of dochter de komende tijd te helpen bij de studiekeuze?
  • Hoe gaat studeren in het hbo er tegenwoordig aan toe?
  • Hoe regel ik het financiële gedeelte?
20.00 - 20.30 uur Mogelijkheid om na te praten of een-op-een vragen te stellen

Aanmelden

Je kunt je nog tot 16 april aanmelden via communicatie@windesheimflevoland.nl. We willen in je mail ook graag even van je horen met hoeveel personen je komt.

Nog belangrijk om te weten

Er wordt op 16 april geen informatie over opleidingen verstrekt. Is daar behoefte aan, dan kan je zoon of dochter nog naar onze laatste voorlichting op 4 juni komen en/of proefstuderen van 15 t/m 18 april. Aanmelden kan via onze site. Omdat de informatie is samengesteld voor ouders, is de avond voor studiekiezers zelf minder interessant.