Studenten voor X
23 jan

Conferentie Pabo over actuele thema's in het onderwijs

De vierdejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim Flevoland organiseren op woensdag 23 januari 2019 een conferentie over actuele onderwerpen in het basisonderwijs.

Workshops en lezingen

Studenten van de Pabo hebben zich verdiept in onderwerpen alsinclusieve leerlingenzorg, betekenisvol onderwijs, diversiteit endigitale geletterdheid. Op woensdag 23 januari geven zij diverseworkshops en lezingen over de achtergronden van deze ontwikkelingenén zij laten zien hoe je al die ontwikkelingen praktischkunt toepassen in de klas.

Lerares met leerlingVoor wie?

Alle geïnteresseerden uit het werkveld kunnen de conferentie op 23januari gratis bezoeken. Leerkrachten, directeuren, ib'ers, onderwijzers en bestuurders; allen zijn van harte uitgenodigd. Ook iedereen die geïnteresseerd is, maar niet in het onderwijs werkt, is welkom.

Wanneer

De conferentie over actuele thema's in het basisonderwijs vindt plaats op 23 januari 2019 van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Inschrijven

Als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van de workshops enlezingen, reserveer dan deze datum alvast in je agenda. Vanaf medio november kun je je hier inschrijven en vind je ook meer informatie over het programma en de diverse workshops die je kunt volgen. Wij zien je graag op woensdag 23 januari!

Selecteer een geldige datasource (Multistap event of Multistap)!