13 jun

Bachelorsymposium Logopedie

Nieuwe onderzoeken .... nieuwe inzichten? Op donderdagavond 13 juni presenteren studenten van de hbo-Bachelopleiding Logopedie inzichten van nieuwe onderzoeken.

De logopedie studenten deden deze onderzoeken tijdens hun Comakership bij verschillende organisaties of vanuit een complexe casus tijdens hun afstudeerstage. U bent van harte welkom op 13 juni! Wilt u erbij zijn? Meld u nu aan.

Aanmelden

Het programma:

17.30 uur Ontvangst en registratie
18.00 uur Welkom en opening Rinus van der Schoof, docent Logopedie
18.05 uur Diversiteit zit in je hoofd Key Note Speaker: Dr. Manuela Julien
18.50 uur Pauze Posterpresentaties en discussie over casestudies tweedejaarsstudenten
19.20 uur Presentatie sessie A t/m E Bachelor-studenten
20.45 uur Napraten met borrel en hapje

Key Note Speaker: Dr. Manuela Julien

Dr. Manuela Julien

Manuela Julien is gepromoveerd logopedist, klinisch linguïst, taaldocent (van het Portugees) én eigenaar van Clínica Babilónica, een expertisebureau voor meertalige ontwikkeling. 

Manuela verzamelt en verspreidt know-how in de domeinen van taalontwikkeling, sociolinguïstiek en klinische linguïstiek. Hiermee draagt ze bij aan het voorbereiden van de meertalige jongeren. Ze zal in 45 minuten een lezing geven met als titel ‘Diversiteit zit in je hoofd!’ waarin ze onder andere het optreden en voorkomen van misverstanden tussen logopedist en cliënten met verschillende culturen en talen, het kiezen van diagnostische middelen en interpreteren van de resultaten in het licht van de achtergrond van de cliënt én het adviseren en begeleiden van ouders en andere betrokken van meertalige kinderen en volwassenen met taalstoornissen de revue zal laten passeren.van de meertalige jongeren, ook die met een taal­ontwikkelings­stoornis (TOS), op hun toekomst. Bovendien is Manuela net klaar met het herzien van een boek dat ze 10 jaar geleden geschreven heeft: ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen: diagnose en behandeling’.

Sessies
Tijdens het aanmelden voor het Bachelorsymposium kunt u uw voorkeur voor een sessie aangeven. Het maximum aantal deelnemers per sessie is 25. De sessies zijn tegelijkertijd van 19.20 tot 20.45 uur. Dit betekent dat u aan 1 sessie kunt deelnemen.

Wat zijn Comakerships?
Comakerships zijn opdrachten en projecten op hbo-niveau voor bedrijven, scholen of zorginstellingen die studenten zelf werven en uitvoeren. In tegenstelling tot een stage richten studenten zich uitsluitend op de overeengekomen opdracht die ze binnen een instelling, thuis of op locatie uitvoeren. Zij leveren uiteindelijk een product of dienst op. In een Comakership komen theorie en praktijk samen. Wellicht komt u op 13 juni een student tegen die straks binnen uw instelling een Comakership kan oppakken!

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem contact op met Rinus van der Schoof via: r.vander.schoof@windesheimflevoland.nl