Jaarverslag

 Cijfers, middelen en resultaten van Windesheim over het jaar 2016 in beeld gebracht

Jaarverslag 2016

Windesheim is trots op de bijzondere prestaties die zijn studenten, docenten en medewerkers in 2016 hebben geleverd en op de successen die samen gevierd werden. In de infographic en in de jaarverantwoording 2016 wordt hierop teruggeblikt. In de jaarverantwoording van Windesheim vind je het jaarverslag en de jaarrekening.