Weten hoe je kennis in werking zet

Succesvolle Conferentie Het Jonge Kind: leren door buiten de lijntjes te kleuren

10 oktober 2017

Kinderen maken geen onderscheid tussen spelen en leren. Ze leren van spel. De laatste inzichten over het stimuleren van het lerend vermogen van jonge kinderen werden gedeeld tijdens de Conferentie Het Jonge Kind: ‘Buiten de lijntjes’.

Dr. Hannelie du Preez verzorgde een keynoteVoorzitter van het College van Bestuur van Windesheim Henk Hagoort en wethouder van onderwijs René Peeters verwelkomden 6 oktober 180 professionals uit de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties. De conferentie werd georganiseerd door Windesheim Flevoland en het Jonge Kind Centrum Almere.

Breinontwikkeling, Leven lang leren en Learning communities

Bezoekers woonden verschillende keynotes bij en volgden workshops. Publicist Betsy van der Grift nam bezoekers mee in de breinontwikkeling van jonge kinderen en de betekenis hiervan voor de professional. Het is een trend om vroeger onderwijs te geven om achterstanden tegen te gaan, maar dan moeten we wel de goede dingen doen. Waarom wordt spel alleen gebruikt als uitloop na een ‘nuttige activiteit’? Kinderen leren juist door begeleid te spelen. Om het lerend vermogen tijdens het spelen zo goed mogelijk te stimuleren kunnen begeleiders zogenoemde ‘rijke leeromgevingen’ creëren.

De Zuid-Afrikaanse onderzoeker Hannelie du Preez van de Universiteit van Pretoria gaf een lezing over Leven lang leren. We verwachten van kinderen dat ze in staat zijn hun leven lang te blijven leren en zich aan te passen aan bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en veranderingen. Dat betekent dat kinderen hier ook op moeten worden voorbereid in hun opvoeding en in het onderwijs. Volgens keynote speaker Margaret Kernan van de International Child Development Initiatives is het belangrijk om de volledige omgeving van het kind te betrekken. Ze spreekt over ‘caring and educating communities for young children’ waarbij alle generaties, thuis, op school en alles daar tussenin, betrokken en in hun kracht gezet worden.

De volgende partijen verzorgden een workshop: Vitree, Sardes, De Schoor, GGD Flevoland, 21 Toolkit, Merem, Praktijk voor innerlijke ontwikkeling voor jong en oud, Inkura, CEDgroep en onderzoekers en docenten van Windesheim Flevoland, Windesheim Zwolle, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam.

Het Pieter Peuter Pad was aanwezig op de Conferentie Het Jonge KindNieuw: AD Pedagogisch Educatief Medewerker (verwachte start september 2018)

Aanleiding voor de conferentie is de ontwikkeling van een nieuwe tweejarige deeltijdopleiding bij Windesheim Flevoland: de Associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker (AD PEM). De verwachte start is september 2018. In deze opleiding leer je hoe je spel inzet bij de ontwikkeling van kinderen, hoe je taalontwikkeling stimuleert en achterstanden signaleert en hoe je samenwerking met ouders en andere professionals versterkt. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werken met jonge kinderen, bijvoorbeeld in de kinderopvang, bij integrale kindcentra, in de voor- en vroegschoolse educatie of in het basisonderwijs, in het bezit zijn van een mbo-4 diploma en die willen doorgroeien naar hbo-niveau. Na deze opleiding is het onder meer mogelijk om door te stromen in het derde jaar van de bacheloropleidingen Social Work en de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

Lees meer over de AD Pedagogisch Educatief Medewerker

Bekijk hier de slides, foto's en tekeningen van de conferentie