Studenten met zinnetje 'weten hoe je kennis in werking zet?'

Deeltijdaanbod in Almere groeit: kom naar de open avond van Windesheim Flevoland

Het aanbod aan deeltijdstudie bij hogeschool Windesheim Flevoland groeit. Daarom vindt op dinsdag 29 mei voor het eerst een open avond plaats voor werkenden én voor studiekiezers die om wat voor reden dan ook niet fulltime kunnen of willen studeren.

Van 19.00 tot 20.30 uur kunnen zij in Almere volop kennismaken met een groeiend aanbod aan deeltijdstudies op hbo-niveau.

Doorleren in Almere

‘Je leven lang (door)leren’ is het devies van de Nederlandse overheid: voor vrijwel elke werknemer is het van belang om zijn skills continu te updaten, zodat je aan het werk kan blijven op een arbeidsmarkt die constant verandert. Windesheim Flevoland biedt daarom − naast een groeiend aanbod aan voltijdopleidingen − steeds meer deeltijdstudies aan, die professionals de flexibiliteit bieden om naast hun werk de kennis en kunde op te doen die hen klaarstoomt voor een volgende carrière(stap). Speciaal voor deze doelgroep vindt er op dinsdag 29 mei voor het eerst een open avond plaats.

Van welzijn en gezondheid tot onderwijs en educatie

Wie een hbo-deeltijdopleiding wilde volgen, moest tot voor kort in collegebanken plaatsnemen die niet in Almere en meestal ook niet in Flevoland stonden. Voor professionals in de regio, die werk, studie en privéleven met elkaar combineren, levert en werpt dat extra reistijd en dus vaak (te) grote drempels op. Een nieuwe lichting kan nu in Almere terecht voor het behalen van haar hbo-deeltijddiploma, namelijk hbo’ers in spe in de sectoren welzijn, gezondheid, onderwijs en educatie.

Welke deeltijdopleidingen zijn aanwezig op de open avond?

Hbo-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
Ook in Almere en de provincie Flevoland dreigt het lerarentekort op basisscholen op te lopen: deze opleiding voorziet daarmee in een maatschappelijke behoefte aan goed opgeleide extra leerkrachten en biedt uitstekende kansen op een baan.

Tweejarige Associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker (AD PEM)
Deze nieuwe AD-opleiding richt zich op professionals op mbo-niveau die met jonge kinderen werken, zoals in de kinderopvang of voor- en vroegschoolse educatie. De AD biedt deze medewerkers dé kans om zich op hbo-niveau te scholen in hun vak.

Hbo-bachelor Social Work én tweejarige Associate degree Sociaal Werk in de Zorg
Social Work is een modulair opgebouwde flexibele bacheloropleiding die in deeltijd opleidt tot allround sociaal werker. Voor studiekiezers die 4 jaar studeren (nu nog) te lang vinden, start in 2018 ook de nieuwe AD-opleiding Sociaal Werk in de Zorg.

Hbo-bachelor Verpleegkunde
De verwachting is dat de vraag naar zorgpersoneel in de provincie Flevoland, zeker op hbo-niveau, de komende jaren blijft stijgen. De studie biedt dus prima baankansen en valt door haar modulaire flexibele opzet optimaal met een baan te combineren.

Associate degrees en modulair flexibel deeltijdonderwijs

Nieuw in het deeltijdaanbod zijn de Associate degrees (AD’s): praktijkgerichte hbo-opleidingen van twee jaar op niveau 5. Een AD is interessant voor mbo 4-studenten die vier jaar studeren te lang vinden of twijfelen of ze de stap naar een hbo-bachelor (niveau 6) aankunnen. Met een AD-diploma op zak kunnen AD-studenten in twee jaar alsnog hun bachelor afronden. Dat kan steeds gemakkelijker naast een baan, want veel van onze deeltijdstudies zijn flexibel en modulair ingericht: dit biedt studenten meer ruimte om zelf te bepalen op welk moment ze studeren, hoe en waar(op).

Financiering

Er zijn tal van opties om een studie naast je werk (deels) te bekostigen. Denk aan een bijdrage van de werkgever, lerarenbeurs of teruggave via de Belastingdienst. Sinds 2017 kan iedereen tot 55 jaar ook een levenlanglerenkrediet aanvragen. Als de Eerste Kamer de plannen goedkeurt, betalen studenten die voor het eerst een hbo-studie volgen bovendien de helft van het collegegeld in hun eerste jaar, voor studenten die een lerarenopleiding volgen geldt dit ook voor hun tweede studiejaar.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kijk op windesheim.nl/open-avond