studeren bij windesheim in almere

Minor Cyber Law & Security

De minor Cyber Law & Security heeft als doel aankomende hbo-professionals, vanuit een juridische invalshoek, multidisciplinaire kennis te geven in het recht en het beheer van cyberspace.

Schrijf je in voor deze minor

Inhoud  minor

De 21ste eeuw wordt als een tijdperk beschouwd waarin zich een nieuwe technologische revolutie aan het voltrekken is, die het menselijke leven fundamenteel zal veranderen. Deze revolutie wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en is gefundeerd op digitalisering. De hoeveelheid data (Big Data) leidt tot ongekende mogelijkheden, zoals het online bepalen van de voorkeuren van klanten door gerichter reclame te maken. Big Data kan ook interessant zijn voor overheden om in naam van de nationale veiligheid en orde de bevolking te monitoren.

Cyberspace is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Steeds meer apparaten zijn op het internet aangesloten, waardoor we van ‘Internet der Dingen’ spreken. Al die gegevens die door de digitalisering en connectiviteit gegenereerd worden, zijn ook interessant voor cybercriminelen waardoor onder andere onze privacy bedreigd wordt. Door wet- en regelgeving wordt ingegrepen om de gevaren van dit digitale tijdperk te beperken en de veranderingen beheersbaar te maken.

Het is voor alle professionals – of ze nu juristen, managers of IT'ers zijn – van belang om gefundeerde kennis te hebben van de normen, wetten en regels waaraan zij zich dienen te houden. Met deze kennis kunnen ze de organisatie waarvoor ze werken beschermen tegen de genoemde gevaren.

Leerdoelen

Het verwerven van expertise en inzichten op de volgende thema’s vormt de essentie van deze minor:

 • Gefundeerd begrip over de grondbeginselen en kenmerken van informatie- en communicatietechnologie
 • Grondige bestudering van de juridische aspecten van e-commerce en alle vormen van elektronische handel
 • Begrip van de fundamenten van risicomanagement dat toegesneden is op de informatie- en communicatietechnologie
 • Fundamentele kennismaking met informatie(beveiligings)management
 • Bestudering van cybercriminaliteit en de relevante wetgeving ter bestrijding ervan
 • Begrip en bewustwording omtrent het concept cybersecurity
 • Bestudering van de relevante wetten en jurisprudentie van het privacyrecht

Je leert in deze minor de bovenstaande thema’s en de vraagstukken die zich op deze gebieden voordoen – vanuit een internationaal, Europees en nationaal perspectief – te signaleren, te analyseren en aan kundige beoordeling en evaluatie te onderwerpen. Dit betekent dat je aan het eind van deze minor in staat bent om organisaties te adviseren die over de genoemde vraagstukken besluiten moeten nemen en beleid moeten maken.

Modulen

 • cybercriminaliteit
 • cybersecurity
 • de juridische aspecten van e-commerce
 • informatie- en communicatietechnologie
 • informatiebeveiligingsmanagement
 • privacyrecht
 • project DPIA
 • project ISO-normen
 • risicomanagement

Voor wie?

Deze minor is interessant voor alle studenten die vanuit hun vakinhoudelijke of branchegerichte expertise organisaties willen adviseren over de rechten, plichten en de na te leven normen binnen de cyberspace. Dit zijn studenten uit alle economische en managementopleidingen en studenten die de opleiding HBO-ICT en uiteraard HBO-Rechten volgen.

Toetsing

De meeste vakken worden met een kennistoets afgesloten. Verder wordt elke periode met een project afgesloten, waarbij de nadruk op de toepassing van ISO-27000-normen en Data Protection Impact Assessment (DPIA) ligt. Het adviesrapport dat hieruit voortvloeit dient dan door jou gepresenteerd te worden.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode:
semester 1 (voltijd, verdeeld over 2 periodes in een semester)
Niveau:
bachelor
Aantal EC:
30
Onderwijsvorm:
voltijd
Voertaal:
Nederlands
Instapeisen:
propedeuse gehaald en in staat zijn om Engelse literatuur te lezen en te begrijpen
Selectieprocedure:
bij overschrijding maximumaantal deelnemers

 • Er is plaats voor maximaal 60 studenten. Gezien het integrale en multidisciplinaire karakter van deze minor wordt er gestreefd naar een mix van studenten van verschillende opleidingen. Als het aantal aanmeldingen het maximumaantal plaatsen overstijgt, vindt er een selectie plaats op basis van studieresultaten, gevolgde opleiding(en) en ervaring.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn, een actieve leerhouding hebben en actief participeren in de colleges en de diverse projecten. Bovendien dien je belangstelling te hebben voor privacy, databescherming, informatiebeveiliging en gerelateerde vraagstukken binnen de cyberspace.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dr. mr. Ambrogino G. Awesta, ag.awesta@windesheim.nl.