Hbo-opleiding Engineering Windesheim in Almere

Minor Duurzaam Innoveren

In deze minor denk je na over jouw drijfveren op het gebied van duurzaamheid en verwerf je kennis en capaciteiten te waarmee jij straks vorm kan geven aan een duurzamere samenleving.

Schrijf je in voor deze minor

De maatschappij staat voor een enorme uitdaging. De mensheid moet slimmer omgaan met energie, grondstoffen en natuur om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Vind jij dit een gave uitdaging? Wil jij bijdragen aan echt slimme innovaties? De minor Duurzaam Innoveren geeft je de mogelijkheid om na te denken over jouw drijfveren op het gebied van duurzaamheid en om kennis te verwerven en capaciteiten te ontwikkelen waarmee je mede vorm kan geven aan een duurzamere samenleving.

'Het feit dat de Minor naast het lesprogramma een Comaker bevat, maakt het allemaal extra realistisch en interessant om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ook de uiteenlopende onderwerpen van de lessen zijn erg fijn, zodat je uiteindelijk van zoveel mogelijk onderwerpen af weet.'

Leerdoelen

In de minor leer je om te gaan met de complexiteit van de duurzaamheidsvraagstukken door te oefenen met transitiemanagement, systeemdenken en verschillende modellen om te komen tot duurzame innovatiemogelijkheden. Voor het bereiken van innovatie gaan we aan de slag met onder andere verschillende ontwerpmethodieken, het meten van duurzaamheid, duurzame materialen, technieken en processen, gedragsverandering en nieuwe businessmodellen. Naast lesdagen bestaat een groot deel van deze minor uit een Comakership waarbinnen je werkt aan een duurzame innovatie.

Modulen

De minor Duurzaam Innoveren duurt één semester en is opgebouwd uit drie modules.

Tijdens de lesdagen behandelen we de module Transitie en Innoveren en de module Duurzame Techniek. De lessen worden aangevuld met presentaties van gastdocenten en excursies.

 • Transitie en innoveren (5 EC)
  Je kijkt vanuit verschillende kanten naar duurzame innovatie. Vanuit de algemene context en geschiedenis. Vanuit veranderprocessen. Vanuit de rol van ontwerper en ondernemer. Vanuit people, planet en profit. Je oefent met verschillende duurzame innovatie- en ontwerpmethodieken. We kijken naar gedragsverandering en denken na over businessmodellen die nodig zijn om de duurzame innovaties te realiseren. Bij dit alles reflecteer je op je eigen gedrag en overtuiging.
 • Duurzame techniek (5 EC)
  Bij deze module ligt de nadruk op techniek. Wat is al mogelijk en wat kunnen we binnenkort verwachten? Je maakt kennis met onder andere klimaat(verandering), hernieuwbare warmte en energie, Life Cycle-analyses, materialen en productietechnieken, duurzaam bouwen en circulariteit.
 • Comaker Duurzaamheid (20 EC)
  Een groot deel van de minor bestaat uit de derde module, een praktische comaker. Je leert de kennis in te zetten door in kleine groepjes in een praktijksituatie te werken aan een opdracht waarin duurzaamheid een grote rol speelt. De nadruk kan hierbij liggen op techniek, maar ook op verandering, educatie of ondernemen. Je brengt de situatie in kaart, bestudeert betrokkenen en processen en ontwikkelt ideeën voor verbetering. Samen met je opdrachtgever kies je de meest interessante innovatie. Deze ga je zo ver mogelijk uitontwikkelen en testen in de praktijk. Op verschillende momenten presenteer je je resultaten aan de opdrachtgever en aan je medestudenten.

Voor wie?

De minor is interessant voor:

 • studenten uit een technische opleiding met interesse in ontwerpen en/of ondernemen
 • studenten uit opleidingen op het gebied van organisatie/bedrijven met voldoende kennis van techniek
 • andere geïnteresseerden op basis van toestemming

In alle gevallen is een brede belangstelling voor duurzaamheid vanzelfsprekend een vereiste.

Toetsing

Voor het onderdeel transitiemanagement vindt de toetsing vooral plaats door individuele en groepsopdrachten die je bundelt in een portfolio. Voor het onderdeel duurzame techniek wordt dit bovendien beoordeeld met een tentamen. De beoordeling van de praktische opdracht gebeurt aan de hand van het verloop, verslagen, presentaties en individuele- en groepsgesprekken.

Literatuur

Tijdens de minor wordt gebruikgemaakt van de volgende literatuur:

 • Products That Last - Product Design For Circular Business Models. (CA Bakker, MC den Hollander, E van Hinte & Y Zijlstra)
 • Behavioural Lenses Toolkit (Sander Hermsen, U-Create)
 • Sustainable Materials, Processes and Production (Rob Thompson)
 • A practical guide to LCA for students designers and business managers (Joost G. Vogtländer, Delft Academic Press)

Daarnaast maken we veel gebruik van online kennisbronnen en krijg je ondersteunend materiaal aangereikt via de elektronische leeromgeving.

Rooster

De lesdag van de minor wordt gepland op een vaste dag in de week. De dag wordt tijdig gecommuniceerd. Tijdens de lesdag wordt ondersteunende, verbredende of verdiepende kennis of praktijk aangeboden. Er is ook gelegenheid voor begeleidingsgesprekken.
De rest van de week werk je aan de Comaker en aan kleine opdrachten uit de les.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode: semester 1
Niveau: gevorderd niveau
Aantal EC: 30 
Onderwijsvorm: voltijd (1 verplichte dag per week)
Voertaal: Nederlands
Instapeisen: aanbevolen voor derde- en vierdejaarsstudenten, minimaal propedeuse behaald
Selectieprocedure: plaats voor maximaal 15 studenten

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Arno van Wayenburg, aac.van.wayenburg@windesheim.nl.