Hogeschool Windesheim Flevoland Minor HR Analytics

Minor HR Analytics De kapitale kracht van de werknemer

Motivatie als geldkanon; betrokkenheid als winstmaker; HRM als profit centre!

Schrijf je in voor deze minor

Inhoud minor

Hoe verkrijgen organisaties financieel voordeel uit een effectieve en respectvolle omgang met medewerkers? Welke toegevoegde waarde (in harde euro’s) vloeit direct voort uit het stimuleren van werknemers? Welke benefits zijn te behalen uit adequaat peoplemanagement?

Wil je in organisaties de verdienpotentie van leidinggevenden en HR-professionals zichtbaar maken en zo’n opdracht aan je cv toevoegen? Doe dan de minor HR Analytics en ga aan de slag als adviseur in een Comakership (praktijkopdracht) bij een organisatie. 

Wat is HR Analytics?

HR Analytics staat in het centrum van de belangstelling. Het inzichtelijk en meetbaar maken van de organisatie-impact van investeringen in menselijk kapitaal is interessant voor zowel HRM’ers als (toekomstige) managers. Welke directe winst behalen organisaties uit zorgvuldig leiderschap? HR Analytics legt oorzakelijke verbanden bloot tussen zorgvuldig peoplemanagement en organisatieresultaten. Je leert hoe je daadwerkelijk geld verdient door te managen met de menselijke maat.

De minor HR Analytics plaatst bovenvermelde thema’s in een breed perspectief. Je bekijkt ze met een (verander)managementbril op, maar ook vanuit een marketingbenadering en vertaald in consultancyvaardigheden. HR Analytics leidt organisaties via bewustwording naar een focus op andere KPI’s, op andere organisatorische speerpunten. Dit geldt voor alle organisaties: profit en non-profit, productiebedrijven en zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en (semi)overheden.

Op het hoogste (organisatie)niveau spreekt men de taal van de euro's. Als toekomstige manager of HRM-professional is het belangrijk om daarbij aan te kunnen sluiten en de eigen toegevoegde waarde te vertalen naar voor het management relevante financiële waarden. Dat leer je in deze minor.

Comakership

De lesmodulen in deze minor gaan over deze kennisgebieden. Daarnaast vorm je met drie á vier studenten uit verschillende studierichtingen een adviesteam. Je gaat aan de slag met een Comakership, een echte praktijkopdracht voor bedrijven, instellingen of organisaties. Dat advies pronkt straks op jouw cv!

Leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in de toegevoegde waarde (in financiële termen) van adequaat peoplemanagement binnen arbeidsorganisaties
 • Je werkt met verschillende (business)modellen en instrumenten die gebruikt worden om de toegevoegde waarde van peoplemanagement inzichtelijk te maken en kunt deze adequaat en effectief inzetten in een door jou uit te werken HR-businesscase
 • Je weet het in de minor gehanteerde uitgangspunt 'HRM is geen kostenpost, maar een profit centre' concreet uit te werken en door te vertalen naar een voor het (algemeen) management bruikbaar en relevant beleidsvoorstel/advies
 • Je krijgt zicht op de wijze waarop jouw peoplemanagement-bevindingen effectief worden ingezet in de middel- en hogeremanagementomgeving (door middel van het kiezen van de juiste routing onderwerp, vorm, tijdstip, doelgroep etc.)

Modulen (totaal 30 EC)

 • HR Analytics 1
 • HR Analytics 2
 • marketing
 • coaching, advies & communicatie
 • verandermanagement
 • strategisch personeelsmanagement
 • persoonlijk leiderschap
 • Comakership Plan van Aanpak
 • Comakership Adviesrapport

Voor wie?

Deze minor is interessant voor alle studenten die vanuit hun vakinhoudelijke betrokkenheid (HRM) of (toekomstige) managementrol geloven in de kapitale kracht van gelukkige werknemers en die organisaties bewust willen maken van de verdiencapaciteit van menselijk management. Dit zijn studenten uit alle economische en managementopleidingen, maar ook studenten Engineering, HBO-ICT of zorg & welzijn.

Toetsing

Kennistoetsen, vaardigheidsassessments, adviesrapport en reflectie.

Rooster

De minor start met een tweedaags introductieprogramma. Daarna ben je circa 2 dagen op de opleiding voor de kennisvakken en werk je 2 dagen per week als adviseur bij je opdrachtgever.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode
: semester 1
Niveau
: gevorderd/bachelor
Aantal EC’s
: 30
Onderwijsvorm
: voltijd
Voertaal
: Nederlands
Instapeisen
: n.v.t.
Selectieprocedure
: n.v.t.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Robert Scherder, r.scherder@windesheimflevoland.nl.