Hogeschool Windesheim Flevoland Minor Pedagogische stromingen en onderwijsontwikkeling

Minor Pedagogische stromingen en onderwijsontwikkeling

Hoe zet je de nieuwsgierigheid van leerlingen voorop in het onderwijs? In de minor Pedagogische stromingen en onderwijsontwikkeling verwerf je kennis over veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs en doe je onderzoek hoe je deze kunt inzetten op jouw onderwijsplek.

Schrijf je in voor deze minor

Inhoud minor

Kinderen leren het beste door de werkelijkheid te onderzoeken. Door het dagelijks leven in de klas te halen, prikkel je de nieuwsgierigheid van leerlingen. Aan de leerkracht de taak om niet de methode, maar vragen en nieuwsgierigheid van leerlingen als uitgangspunt te nemen voor het onderwijs en daar leerdoelen aan te verbinden. Doel is om niet het vakaanbod centraal te zetten, maar overkoepelende thema’s die verschillende vakgebieden met elkaar verbinden.

Twee opties

Je kunt in deze minor kiezen uit twee omgevingen waarin je de onderzoekende houding van kinderen in hun leef- en leerwereld kunt stimuleren. De eerste optie is kiezen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs: onderwijs dat altijd doelbewust een stapje op een leerling vooruitloopt. Doel is om leerlingen te helpen nu en in de toekomst deel te nemen aan de samenleving. Het gaat niet alleen om de overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar om sociale, morele, creatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en daarnaast de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Hiermee kun je in aanmerking komen voor het landelijke OGO-certificaat.

De tweede optie is kiezen om op onderzoek te gaan naar mogelijke onderwijsveranderingen in jouw eigen praktijk. Deze uitdaging doet uiteraard een groot beroep op eigen initiatief en zelfsturing van de student.

Leerdoelen

 • Je kunt de onderzoekende houding van kinderen in hun leef- en leerwereld stimuleren op je praktijkplek
 • Je kunt je kennis van onderwijsveranderingen en -vernieuwingen inzetten op je praktijkplek
 • Je kunt de nieuwsgierigheid van kinderen als uitgangspunt nemen voor hun leren op je praktijkplek
 • Je kunt op jouw werkplek eigenaarschap, talent en creativiteit bij en van kinderen stimuleren en versterken
 • Je kunt kennis over 21st century skills inzetten op je praktijkplek
 • Je kunt de theoretische basis van de eigen visie op onderwijsvernieuwing zichtbaar maken

Modulen

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs in theorie en praktijk
 • Onderzoek
 • Gesprekken met en coachen van kinderen
 • Recente onderwijsontwikkelingen
 • Veranderkunde
 • Transactionele Analyse
 • Didactisch Coachen

Gastcolleges

 • Ervaringsgericht Onderwijs
 • Beeldende vorming
 • Buitenonderwijs
 • Taal
 • Expertise van de deelnemers zelf

Voor wie?

Derde- en vierdejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en vierdejaarsstudenten Pedagogiek. Andere belangstellenden kunnen informeren naar mogelijkheden.

Toetsing (afhankelijk van de route die je kiest)

 • Een onderzoeksverslag naar aanleiding van het onderzoek dat je hebt uitgevoerd
 • Een digitaal logboek waarin je laat zien welke ‘proeftuintjes’ je hebt uitgezet, het thema dat je in de klas hebt uitgevoerd en de colleges die je hebt gevolgd
 • Een beoordeling van de mentor die jou heeft begeleid in de praktijk
 • Een presentatie voor medestudenten en docenten waar je jouw ervaringen deelt

In de praktijk

 • Je loopt twee (zelfgekozen) dagen stage per week in een door jou gekozen leeftijdsgroep op een basisschool die openstaat voor vernieuwingen in het onderwijs
 • Je bezoekt met medestudenten basisscholen waar sprake is van Ontwikkelingsgericht Onderwijs of gestreefd wordt naar ‘vernieuwingen’
 • Als je kiest voor de omgeving ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ verzorg je met medestudenten het ‘OGO-lab’, waarin studenten, docenten en leerlingen van een basisschool met elkaar aan het werk gaan

Rooster

Contacturen: één dag college (10.00 tot 16.00 uur), twee dagen stage.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode: semester 1 
Niveau: bachelor
Aantal EC: 30 
Onderwijsvorm: voltijd 
Voertaal: Nederlands 
Instapeisen: jaar 2 Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) afgerond of jaar 3 Pedagogiek 
Selectieprocedure: n.v.t.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hilde Amse, h.amse@windesheim.nl.