Hbo-opleiding Social Work Windesheim Flevoland

Social Work bij Windesheim Flevoland

Kies Social Work als je mensen wilt ondersteunen bij het aanpakken van hun problemen, zodat ze hun leven weer op de rails krijgen.

Studieprogramma Social Work

In de brede opleiding Social Work doe je alle kennis en vaardigheden van een social worker op aan de hand van vraagstukken uit de praktijk. Vakken als psychologie, recht, pedagogiek en methodiek ondersteunen je hierbij. Tijdens stages, werkbezoeken en Comakerships bouw je aan je cv.

Alles over de opleiding Social Work

De ideale social worker ...

  • is sociaal betrokken en nieuwsgierig naar mensen
  • onderneemt en organiseert graag
  • is oplossingsgericht
  • is creatief, inventief en flexibel
  • staat sterk in zijn schoenen
  • zoekt naar wat mensen wel kunnen, niet naar wat ze niet kunnen

Meteen praktijkervaring opdoen

In de praktijk leer je het meest. Daarom ga je tijdens de studie Social Work het werkveld in voor projecten en stages. Je komt in aanraking met potentiële werkplekken. Ook ga je aan de slag met Comakerships: een opdracht voor een organisatie in het sociaal domein die je zelf werft, uitvoert en oplevert.

Lees meer over Comakerships

Jouw toekomst als social worker

Als social worker kun je met individuele cliënten werken, maar ook met groepen. Bij mensen thuis, binnen zorginstellingen of op beleidsniveau. Voorbeelden van problemen waar je mee te maken kunt krijgen zijn huiselijk geweld, schulden, verslaving, opvoedproblemen en/of beperkingen.

Lees meer over toekomst en beroep

SPH + MWD + Pedagogiek

Social Work is een samenvoeging van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Pedagogiek. Deze ontwikkeling is gaande op veel hogescholen in Nederland, omdat het werkveld verandert. Je specialiseert je door een profiel te kiezen.

Lees meer over profielen

Student Stefano aan het woord

Stefano loopt stage bij Nieuwland Zorg, beter bekend als Almere Jungle, een dagbestedingslocatie voor mensen die niet volledig kunnen meedraaien in de maatschappij. Tussen de pythons, leguanen, kaketoes en gigantische konijnen begeleidt Stefan jongeren bij hun werkzaamheden.

Lees het interview met Stefano