Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd Praktijk

Tijdens de Pabo in deeltijd volg je niet alleen lessen op de hogeschool, maar je duikt ook direct de praktijk van de basisschool in.

Vanaf het begin van deze deeltijdopleiding ga je direct aan de slag op een zogenaamde opleidingsschool in het basisonderwijs. Dit is jouw praktijkschool, waar je ervaring opdoet en het geleerde meteen in de praktijk kunt brengen. Je loopt op deze opleidingsschool stage en voert hier diverse praktijkopdrachten uit. Dit doe je in het kader van Opleiden in de School: een samenwerking tussen de Pabo in deeltijd van Windesheim en basisscholen in de regio. Daarbij word je begeleid door een vakdocent van Windesheim in Almere (coach) en een schoolbegeleider (mentor) van Opleiden in de School.

Van lesgeven tot oudergesprekken voeren

In de propedeuse loop je één dag per week stage tijdens drie periodes. In de tweede periode leg je een assessment af. Je gaat aan de slag met lesgeven en bereidt dit voor met je coach en mentor. Je leert alle groepen kennen, zodat je weet wat bij je past: van lesgeven aan kleuters tot het werken met groep 8. In de hoofdfase werk je toe naar zelfstandig lesgeven en krijg je meer en meer taken op je school. Je hoofdtaak is lesgeven, maar je doet ook ervaring op met het verwerken van leerlingresultaten en het voeren van oudergesprekken. In de afsluitende fase loop je stage als leraar in opleiding (lio) in de onder-, midden- of bovenbouw. Je hebt dan de volledige verantwoordelijkheid voor de groep en combineert dit met onderzoek in Lab 4: innovatief project in de school.

Stage lopen op een rijMeisje knutselt met juf aan auto

  • Altijd op een opleidingsschool van Windesheim in Almere
  • Wij regelen een school voor je
  • Eén dag in de week stage
  • Versnellen opleiding: minimaal twee dagen in de week stage
  • Begeleiding door mentor (schoolopleider) en opleidingscoach
  • Minimaal vijftig procent van je studie in de praktijk
  • Al werkzaam op een school? Dan stage lopen op een andere opleidingsschool

Pilot leerwerkbedrijven gemeente Almere

Windesheim in Almere ontwikkelt met het ROC van Flevoland en de gemeente Almere leerwerkbedrijven. In een leerwerkbedrijf integreer je verschillende facetten van je opleiding en werk je als student aan opdrachten in de praktijk, zoals op een leerwerkplek.

Meerwaarde

De meerwaarde van een leerwerkbedrijf is dat je je toekomstige beroepsrollen in samenwerking met andere toekomstige professionals ontwikkelt, want je werkt direct samen met professionals uit andere organisaties. Bijvoorbeeld: je loopt stage op een basisschool en in het leerwerkbedrijf tref je professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of in een wijkteam.

In een leerwerkbedrijf kun je studenten (en mogelijk toekomstige collega’s) van de volgende opleidingen aantreffen:

- ROC van Flevoland – Onderwijsassistent en Pedagogisch medewerker kinderopvang
- Ad Pedagogisch Educatief Professional
- Social Work – profiel Jeugd

Bij elk leerwerkbedrijf zijn docenten van de opleidingen betrokken naast een vertegenwoordiging vanuit het basisonderwijs, de opvang en voor- en vroegschoolse educatie, eventueel aangevuld met professionals vanuit het wijkteam, passend onderwijs enzovoort.