Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd Toelating

Voordat je start moet je een havo-, vwo- of een volledig mbo-diploma niveau 4 hebben (middenkader- of specialistenopleiding). Wat nog meer?

Mbo-niveau 4

Je bent toelaatbaar tot de Lerarenopleiding Basisonderwijs in deeltijd met een mbo-diploma (niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding). Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende.
Let op: er gelden aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees hieronder verder over deze extra toelatingseisen.

Havo

Profiel Extra eisen
Natuur en Techniek Aardrijkskunde en extra Pabotoets geschiedenis
Natuur en Gezondheid Aardrijkskunde en geschiedenis
Economie en Maatschappij Aardrijkskunde en natuur & techniek (biologie of natuurkunde of NLT)
Cultuur en Maatschappij Aardrijkskunde en natuur & techniek (biologie of natuurkunde of NLT)
Je bent toelaatbaar tot de deeltijdopleiding met een havodiploma. Je bent in principe toelaatbaar met elk profiel, maar er gelden wel aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees hieronder verder over deze extra toelatingseisen.

Vwo

Profiel Extra eisen
Natuur en Techniek Geen extra eisen
Natuur en Gezondheid Geen extra eisen
Economie en Maatschappij Geen extra eisen
Cultuur en Maatschappij Geen extra eisen
Je bent toelaatbaar tot de deeltijdopleiding met een vwo-diploma. Er gelden geen extra eisen wat betreft profiel en eindexamenvakken.

Extra toelatingseisen

Sinds enkele jaren gelden er nadere vooropleidingseisen voor de Pabo. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De kans is groot dat je nog niet (helemaal) voldoet aan alle eisen, tenzij je beschikt over een vwo- of hbo-diploma. Om aan te tonen dat je toch beschikt over de vereiste vakkennis, zul je een toelatingstoets moeten maken.

Met een mbo-diploma moet je toetsen maken voor alle drie de genoemde vakken. Met een havodiploma en eindexamen in een of meer van de betreffende vakken, hoef je voor dat (die) vak(ken) géén toelatingstoets meer te doen. Je havodiploma is dan voldoende. Voor de overige eventueel missende vakken moet je nog wel een toelatingstoets maken. Meer informatie over toetsen en hoe je je voorbereidt, vind je op:

goedvoorbereidnaardepabo.nl 

Intake

Meld je je aan voor een bacheloropleiding of een Associate degree in deeltijd? Dan nodigen we je uit voor een intaketraject.

We vinden het van belang dat de studie die je kiest bij jou en je persoonlijke situatie past. Starten met een opleiding betekent bijvoorbeeld vaak dat je werk, privéleven en een studie intensief gaat combineren. Het is goed vooraf stil te staan bij de impact. Ook moet er een match zijn tussen je opleidingsbehoefte en ons programma en is het van belang dat we wederzijdse verwachtingen met elkaar delen. Het gesprek steunt je bij het nemen van een bewust besluit over je start met de opleiding.

Hoe de intake werkt?

Wanneer je je via Studielink aanmeldt, ontvang je van ons een mail met een toelichting op het intaketraject. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een persoonlijk intakegesprek over onder meer je motivatie, studievaardigheden en werkervaring. Ook de mogelijkheid voor (aan te vragen) vrijstellingen komt aan bod en eventuele leemtes in je vakkennis. De intake geeft je een indicatie van je mogelijkheden en eventuele knel- of aandachtspunten om de opleiding succesvol te doorlopen. Het gesprek vormt de basis voor de overeenkomst die je samen aangaat over de invulling van de Lerarenopleiding Basisonderwijs in deeltijd. 

Kom je uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, dan vindt dit telefonisch plaats en/of via een digitaal medium.

Lees meer over de intake bij deeltijdopleidingen

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek inclusief de deficiëntietoetsen voor deze opleiding doen én daarnaast de specifieke toelatingstoetsen voor de Pabo op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Haal je alle toetsen, dan ben je toelaatbaar tot deze hbo-studie.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Kun je daarnaast aantonen dat je de Nederlandse taal goed beheerst met een diploma Nt2. Ook dan ben je welkom op de opleiding als je aan alle overige toelatingsvoorwaarden voldoet.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma