Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom Studieprogramma

Praktijk / Leren ‘on the job’

Je werkt in de praktijk in de klas waarin je wordt benoemd. Het advies is ook om kennis en ervaring op te doen bij een andere leeftijdsgroep. Eventueel zou op andere scholen van het bestuur deze ervaring en kennis kunnen worden opgedaan. De meeste zij-instromers staan 2 a 3 dagen voor de klas. Je houdt dan voldoende tijd over voor je studie.

Studiebegeleiding

Je wordt persoonlijk begeleid door een coach uit het werkveld en door docenten vanuit hogeschool Windesheim op het gebied van pedagogische en didactische bekwaamheidseisen. De begeleiding vindt plaats op de werkplek op het gebied van lesvoorbereiding, organiseren, plannen en communiceren. Beide begeleiders werken nauw met elkaar samen en helpen ze jou in het realiseren van je leerdoelen. Je houdt in een portfolio de vorderingen en leerdoelen bij. 

Kosten en subsidie

Elk zij-instroomtraject is in principe maatwerk. De kosten kunnen dus ook per kandidaat sterk verschillen. Er zijn verschillende ‘kostenposten’ voor een zij-instroomtraject:
• Het geschiktheidsonderzoek - € 1.950,-
• De opleidingskosten (studiecoaching, begeleiding en intervisie). Deze kosten lopen sterk uiteen, van € 8.000 tot  € 15.000,-).
• Het bekwaamheidsonderzoek - € 650,-
• Studiemateriaal - € 350,-

Kosten voor het schoolbestuur

De kosten voor de begeleiding / coaching binnen de school zelf liggend gemiddeld op € 28.000. Deze kosten zijn deels toe te schrijven aan het feit dat zij-instromers niet meteen de verantwoordelijkheid voor een groep krijgen en er voor kortere of langere tijd gekozen wordt voor een dubbele bezetting (en dus dubbele personeelskosten).
Er zijn schoolbesturen die de zij-instromer gedurende een aantal maanden boven formatief aanstellen bij een school, om zo “in het beroep te groeien” en niet direct de verantwoordelijkheid voor een klas te geven. Een schoolbestuur kan per zij-instromer een subsidie van €20.000,- aanvragen bij DUO. Lees hier meer over.

Bekwaamheidsonderzoek

In het kader van het verkrijgen van je lesbevoegdheid vindt binnen twee jaar na aanvang van het zij-instroomtraject een bekwaamheidsonderzoek plaats. Het bekwaamheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden. De lerarenopleiding draagt zorg voor dit bekwaamheidsonderzoek en de examencommissie van de lerarenopleiding bepaalt of de kandidaat bekwaam kan worden verklaard. 

Getuigschrift

In geval van gebleken bekwaamheid ontvang je van de lerarenopleiding een getuigschrift waaruit blijkt dat je een lesbevoegdheid ontvangt voor het (speciaal) basisonderwijs. 

Dit getuigschrift leidt tot hetzelfde civiel effect als het vergelijkbare bachelordiploma van de lerarenopleiding basisonderwijs, maar leidt niet tot dezelfde titulatuur omdat het doorlopen zij-instroomtraject geen bachelor- of masteropleiding betreft.

Met het getuigschrift Zij-instroom ben je bevoegd om les te geven in het: 
- Basisonderwijs (primair onderwijs)
- Speciaal basisonderwijs (SBO)
- Praktijkonderwijs

Na de opleiding 

Wanneer je al in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, ben je op hogeschool Windesheim al toelaatbaar voor de Master Educational Needs. Met de onderwijsbevoegdheid die je krijgt met het getuigschrift Zij-instroom heb je echter een nóg stevigere basis om te starten met de master.