Hedaer Logopedie Blended learning

Logopedie Blended learning Praktijk

Je leert het vak het best door te werken in de praktijk: in onze eigen opleidingspraktijk, tijdens projecten, stages en Comakerships. Een deel van je tijd besteed je daarnaast aan zelfstudie.

In het eerste jaar ga je aan de slag met een project, waarbij je zelfstandig een kind observeert op een crèche, peuterspeelzaal of school. Je bevindingen bespreek je in een ‘cliëntbespreking’ met je medestudenten. Je leert hierbij rekening te houden met de privacy van de cliënt en gebruik te maken van vakjargon op het gebied van taalontwikkeling.

logopedie

Vanaf het eerste jaar loop je stage

Tijdens de opleiding loop je elk jaar een stage. We bouwen het rustig op: in het eerste jaar staat een korte kennismakingsstage op het programma van in totaal 40 uur in een logopedische praktijk, school of zorginstelling. In het tweede jaar loop je tweemaal 80 uur stage op een school of bij een zorginstelling. Je gaat zelf op zoek naar een stage, in overleg met de opleiding.

In het derde jaar ga je in een halfjaar drie dagen per week stage lopen op een werkplek naar keuze. In overleg met de opleiding ben je flexibel in de verdeling van je stage-uren over de week. In het laatste jaar loop je een halfjaar lang stage van 4 dagen per week. Ook bij deze stage is het mogelijk om binnen de kaders je uren flexibel in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld meer uren per week maken aan het begin van het jaar en aan het eind minder. In deze laatste stage als logopedist in opleiding voer je alle taken die bij het beroep horen zo zelfstandig mogelijk uit. Je doet bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek en behandelt cliënten, je voert adviesgesprekken, je geeft voorlichting, je verzorgt trainingen en workshops en je werkt aan preventiemaatregelen. Ook werk je samen met ouders of partners van cliënten of andere zorg- en hulpverleners die bij de zorg betrokken zijn.

Comakerships: aan de slag voor echte opdrachtgevers

In het derde en vierde jaar van je opleiding voer je Comakerships uit. Comakerships zijn kenmerkend voor Windesheim in Almere. Dit zijn echte opdrachten en projecten voor bedrijven, scholen of zorginstellingen die je zelf uitvoert en oplevert. Denk hierbij aan een innovatieproject, waarin je nieuw materiaal of een nieuwe werkwijze ontwikkelt, of je onderzoekt bijvoorbeeld het risico op verslikken bij volwassenen met een ernstig meervoudige beperking.

Opleidingspraktijk Logopedie Windesheim in Almere

Windesheim in Almere heeft een eigen opleidingspraktijk Logopedie. Vanaf het tweede jaar is het mogelijk om in deze praktijk stage te lopen, zodat je kunt oefenen met het onderzoeken en behandelen van echte cliënten. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een gehooronderzoek of het adviseren van leraren in opleiding over het gebruik van hun stem. Uiteraard doe je dit onder begeleiding van docenten.