Comakership stages praktijkopdrachten

Lestijden en studielast

Binnen het programma van de Opleiding tot Werkgelukdeskundige werken we met verschillende werkvormen: hoorcolleges, praktijk- en oefenvormen. Ook ga je aan de slag met een eigen casus.

Data

De opleiding bestaat uit zes studiedagen. Tussen 17.00 en 18.00 uur zorgen wij voor eten. 

Dag 1 dinsdag 22 september 2020 van 13.30 – 20.30 uur
Dag 2 datum nog onbekend van 13.30 – 20.30 uur
Dag 3 datum nog onbekend van 13.30 – 20.30 uur
Dag 4 datum nog onbekend van 13.30 – 20.30 uur
Dag 5 datum nog onbekend van 13.30 – 20.30 uur
Dag 6 datum nog onbekend van 13.30 – 20.30 uur

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen tijdens de studiedagen aan bod:

1 Wat is geluk en wat is werkgeluk?
Definitie en achtergronden van geluk en werkgeluk. Wat is het verschil met medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.
2 Waarom is gelukkig werken belangrijk? Wat zijn de belangrijkste principes van (werk)geluk Wat levert werkgeluk (kwalitatief en kwantitatief) op zowel voor de medewerker als de organisatie.
3 Hoe kun je het werkgeluk van medewerkers vergroten? (P3F model) Uitleg van en oefening met het P3F-model (Purpose, Flow, Fun & Friendship) en hoe dit kan helpen werkgeluk van medewerkers te vergroten.
4 Verdieping op het onderwerp ‘Purpose’ + start praktijkopdracht Presentatie over de “Inspirational Power of Purpose & Values” + start en uitleg praktijkopdracht (in groepjes).
5 Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 1) Onderwerp: Happy Cultuur
Uitleg van en oefening met het HEART model waarin wordt ingegaan op hoe je vanuit de organisatie werkgeluk kunt faciliteren.
6 Praktijkvoorbeeld (1)  Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
7 Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 2) en hoe implementeer je werkgeluk in organisaties? Onderwerpen: Agile leiderschap en introductie van de “Roadmap Happiness@Work”, een concreet stappenplan van hoe je werkgeluk in organisaties introduceert, implementeert en borgt.
8 Praktijkvoorbeeld (2) Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
9 Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 3) Onderwerp: Redesign de Employee Journey (inclusief meten van werkgeluk)
Uitleg en oefening met Employee Experience Journey Mapping aanpak dat als doel heeft processen zodanig te (her)ontwerpen dat het werkgeluk helpt te vergroten + Uitleg en oefening van hoe je werkgeluk meet en wat dit oplevert.
10  Praktijkvoorbeeld (3)
Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
11 Presentatie praktijkopdrachten Presentatie van de praktijkopdrachten.
12 Happy Change management + afsluiting opleiding Hoe breng je succesvol verandering teweeg met als doel een gelukkige(re) organisatie te worden + samenvatting en afronding van de opleiding.