Header Ad Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional Ad deeltijd Student aan het woord

Crista Nagel, eerstejaarsstudent Ad PEP: ‘Werp een blik in de keuken van je collega’s, want samen dragen we bij aan de ontwikkeling van kids’.

crista-nagel-ad-pepEen passie voor kinderen én de vurige wens later met hen te werken, dat zat er bij Crista al vroeg in. Geboren en getogen in Amsterdam-Oost, trok ze er al vroeg met de buurtkinderen op uit, ravotte ze met hen op straat en was ze voor ouders in de wijk dé ideale babysitter. Toen ze een pakket moest kiezen na havo 3, koos ze direct voor MDGO-VZ (Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorg-onderwijs, richting Verzorging) met als doel kraamverzorgster te worden. Maar voor dat beroep was ze – nu 46 jaar en terugblikkend op haar carrièrestart – niet in de wieg gelegd: ‘Ik wilde met kinderen werken, maar ze moeten dan wel iets vaker wakker zijn dan de gemiddelde baby!’ Toen een vriendin de overstap maakte van kraamzorg naar kinderopvang, besloot ook Crista diezelfde afslag te nemen.

‘All the way’ met een Ad

‘De opvang stond toen nog wel in de kinderschoenen’, vertelt Crista verder. ‘Toen waren het vooral mensen met een goedbetaalde baan die hiervan gebruik konden maken. Ik heb dan ook veel zien veranderen, eerst in Amsterdam-Zuid en later in Almere, waar ik sinds 1999 mede-eigenaar ben van een kinderopvangbedrijf. Maar ook nu staan de ontwikkelingen niet stil, onder meer door de nieuwe Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) die onderstreept dat kinderopvang écht een vak is.’

‘Met de komst van deze wet is een pedagogisch beleidsmedewerker of coach op hbo-niveau op de werkvloer straks verplicht. Voor mij dé voornaamste reden om met mijn 46 jaar aan levenservaring en nog 2 thuiswonende kids van 11 en 19 opnieuw de schoolbanken op te zoeken. In mijn speurtocht naar een geschikte opleiding kwam ik ook kortere trajecten tegen dan deze 2-jarige Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional. Toch koos ik toch voor de Ad, want ik zei tegen mezelf: als ik met mijn neus toch de boeken in duik, ga ik ook ‘all the way’ en wil ik me van a tot z ontwikkelen!’

Tussen eerstejaars van 20 tot 50 in de collegebanken

‘Omdat mijn vorige opleiding op mbo 3-niveau lag, moest ik via de 21+ toets eerst een horde nemen om te starten, maar inmiddels ben ik eerstejaars. Ik ben blij dat ik niet gekozen heb voor een kortere opleiding, want in de Ad gaat het over zoveel meer dan leidinggeven of coachen alleen, het gaat ook echt over de vraag wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. En alhoewel ik als eigenaar niet op de vloer sta, kan ik hier zoveel van leren, doordat ik begrijp wat er zich op de groep afspeelt én wat een team nodig heeft om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.’

‘Natuurlijk vraagt zo’n studie naast je werk veel van je, maar ik heb de volle support van mijn gezin en leer bij in mijn eigen interessegebied, dus dat maakt het makkelijker. Goed plannen is mijn devies. Al zie ik wel op tegen verslagen, want dat vergt tijd. Maar het feit dat ik altijd enthousiast huiswaarts keer, maakt veel goed, net als de hechte band die is ontstaan: tussen studenten en docenten die ons als professionals behandelen én tussen de studenten onderling, de jongste 20 en de oudste bijna 50!’

Wat is dat, zo’n Comaker?

‘In de opleiding gaan we ook aan de slag met Comakerships: echte opdrachten uit de praktijk. Eerst dacht ik wat is dit, een Comaker, en wat willen ze van me, maar vanuit de opleiding wordt alles netjes uitgelegd en je wordt uitstekend begeleid. Zelf ben ik betrokken bij een heel interessant project: het opzetten van een leerwerkbedrijf in Stedenwijk in Almere. Dit is een pilot van Windesheim in Almere, ROC van Flevoland en de gemeente. In zo’n leerwerkbedrijf werken zowel mbo- als hbo-studenten uit relevante studierichtingen aan opdrachten, zodat ze hun toekomstige beroepsrollen in samenwerking ontwikkelen met andere toekomstige professionals met wie ze later veelvuldig te maken krijgen.’

‘In de pilot in Stedenwijk werken bijvoorbeeld drie kinderopvangorganisaties en drie basisscholen samen, waardoor je het gehele palet dat zich richt op het jonge kind onder één paraplu samenbrengt, onder de loep neemt én integreert. Het doel is dat alle studenten – door onder meer een blik in de keuken van de taken van een ander te werpen – samenwerken aan een bredere ondersteuning van de ontwikkeling van het jonge kind, zodat ze worden opgeleid tot professionals met een brede blik.’

Studeren met een dubbele pet

‘In mijn Comakership heb ik onderzocht welke mogelijkheden de partners in Stedenwijk zien in het samenwerken aan ontwikkelingsthema’s rondom het jonge kind in een leerwerkbedrijf en welke randvoorwaarden er gesteld moeten worden. Denk aan vragen als: Wat voor stagiairs hebben de partners rondlopen? Hoeveel tijd moeten zij investeren? Hoe worden de stagiairs uitgeleend? En wat willen de partners daarvoor terugzien? Op basis van mijn onderzoek schrijf ik een plan van aanpak waarmee de partners aan de slag kunnen. Ook mijn eigen bedrijf is bij de pilot betrokken, dus ik heb eigenlijk een dubbele pet op: eentje als student en Comaker en eentje als mede-eigenaar van een kinderopvangbedrijf. Dat betekent dat ik ook na mijn Comakership bij het project betrokken blijf: een mooiere wisselwerking tussen theorie en praktijk én leren en werken kan ik me niet voorstellen!’ 

Studeren in deeltijd? Kom naar de open avond op 6 februari

Wil je net als Crista een stap maken in je carrière? Wij helpen je graag op weg naar ander werk of meer verantwoordelijkheden op hbo-niveau. Op onze open avonden vertellen we je hier graag meer over. Dus wil jij die stap maken, meld je dan aan voor de eerstvolgende open avond. Meld je aan voor de open avond donderdag 6 februari.