Header Ad Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional Ad deeltijd Toelating

Voordat je start moet je een havo-, vwo- of een volledig mbo-diploma niveau 4 hebben (middenkader- of specialistenopleiding). Wat nog meer?

Mbo-niveau 4

Je kunt starten met de Ad Pedagogisch Educatief Professional als je een mbo 4-diploma gehaald hebt (niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding). Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende. 

Daarnaast dien je minimaal 16 uur per week een relevante baan te hebben. Met relevant bedoelen we bijvoorbeeld dat je werkt in de kinderopvang, bij een integraal kindcentrum, in de voor- en vroegschoolse educatie, op een basisschool, in de jeugdzorg, op een medisch kinderdagverblijf of in een wijkteam. Ook dien je afspraken te maken met je werkgever om opdrachten op je werkplek te kunnen uitvoeren.

Ander diploma

Heb je een ander diploma dan een mbo 4-diploma? Neem contact met ons op om je opties te bespreken. 

Intake

Meld je je aan voor een bacheloropleiding of een Associate degree in deeltijd? Dan nodigen we je uit voor een intaketraject.

We vinden het van belang dat de studie die je kiest bij jou en je persoonlijke situatie past. Starten met een opleiding betekent bijvoorbeeld vaak dat je werk, privéleven en een studie intensief gaat combineren. Het is goed vooraf stil te staan bij de impact. Ook moet er een match zijn tussen je opleidingsbehoefte en ons programma en is het van belang dat we wederzijdse verwachtingen met elkaar delen. Het gesprek steunt je bij het nemen van een bewust besluit over je start met de opleiding.

Hoe de intake werkt?

Na je aanmelding via Studielink krijg je een bevestigingsmail van de Gemeenschappelijke Studentenadministratie en van de administratie van de opleiding. Met deze mails krijg je toegang tot de online community van de opleiding. Op deze community vind je allerlei informatie over de opleiding en drie formulieren:

1. Intakeformulier    
2. Quickscan-formulier, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke competenties je eventueel kunt laten valideren
3. Formulier werkplekscan

Deze drie formulieren vormen input voor het intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken we je motivatie, studievaardigheden, werkervaring en wederzijdse verwachtingen. Je krijgt informatie over factoren die bepalend kunnen zijn voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Het gesprek helpt je bij het beantwoorden van de vraag of de opleiding aansluit bij jou als persoon, jouw situatie en opleidingsvraag. Ook de mogelijkheid voor (aan te vragen) vrijstellingen komt aan bod en eventuele leemtes in je vakkennis.

De intake geeft je een indicatie van je mogelijkheden en eventuele knel- of aandachtspunten om de opleiding succesvol te doorlopen. Het gesprek vormt de basis voor de overeenkomst die je samen aangaat over de invulling van de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional in deeltijd. Voor dit gesprek maak je zelf een afspraak.

Werkplekscan
Met behulp van een werkplekscan checken we of jouw praktijkomgeving voldoende mogelijkheden biedt om aan leeruitkomsten van de opleiding te werken.

Kom je uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, dan vindt dit telefonisch plaats en/of via een digitaal medium.

Lees meer over de intake bij deeltijdopleidingen

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets en beschik je over de juiste (on)betaalde werkplek, dan ben je toelaatbaar tot jouw uitgekozen hbo-studie.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Kun je daarnaast aantonen dat je de Nederlandse taal goed beheerst met een diploma Nt2. Ook dan ben je welkom als je daarnaast over een relevante (on)betaalde werkplek beschikt.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma